Faktisk.

Stemples som «krimi­nelle» i feilaktig Facebook-innlegg

I et mye delt innlegg på Facebook hevder alternativ-profil Christian Paaske at det ikke finnes noen pandemi. Politikere og helsetopper blir stemplet som «kriminelle».

hovedbilde
Foto: Lise Åserud, NTB.

I Facebook-innlegget kommer Christian Paaske med flere oppsiktsvekkende påstander om koronapandemien. Han påstår blant annet at det ikke er noen pandemi, og at det ikke var noen økt dødelighet i Norge og andre land i 2020.

Skjermbilde fra Facebook.

Innlegget er illustrert med et bilde fra en av regjeringens pressekonferanser om pandemien. Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og helsetoppene Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog stemples av Paaske som «kriminelle» med store røde bokstaver.

Paaskes innlegg er delt over 1200 ganger fra hans egen Facebook-profil, hvor det også har fått nesten 900 reaksjoner og 280 kommentarer. I tillegg har det utløst drøyt 1200 interaksjoner (delinger, reaksjoner og kommentarer) på andre Facebook-sider og i offentlige grupper, ifølge analyseverktøyet CrowdTangle.

Christian Paaske er ifølge egen blogg en «entusiastisk bidragsyter til samfunnsdebatt, selvutvikling og spiritualitet» og «blant veteranene i alternativmiljøet». I 2017 fikk han oppmerksomhet da han feilaktig hevdet at jorden er flat.

I Facebook-innlegget gir Paaske uttrykk for mange av sine egne meninger om pandemien, men han kommer også med enkelte faktapåstander. Vi har sett på noen av dem.

WHO erklærte pandemi 11. mars 2020

I starten av innlegget skriver Paaske: «På tide å våkne, – det er ingen pandemi».

Ifølge Store norske leksikon (SNL) brukes pandemi om «en sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler». SNL skriver at begrepet er ikke entydig definert, men at Verdens helseorganisasjon (WHO) bruker det om «en verdensomspennende spredning av en ny sykdom».

11. mars 2020 holdt Verdens helseorganisasjon en pressekonferanse hvor WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklærte covid-19 som en pandemi. Da hadde det blitt påvist i overkant av 118 000 smittetilfeller i 114 forskjellige land. Det var registrert 4291 koronarelaterte dødsfall.

11 måneder senere, 10. februar 2021, har antall påviste smittetilfeller økt til over 106 millioner, ifølge WHO. Antall registrerte dødsfall har steget til over 2,3 millioner, viser data fra de 183 landene som har rapportert til WHO.

I en e-post til Faktisk.no skriver Paaske at WHO endret kriteriene for pandemi i 2009:

– Før det forutsatte en pandemi høy dødelighet. I den nye definisjonen er det nok at det blant annet «oppstår flere tilfeller av sykdommen enn normalt». Dødelighet som kriterium er fjernet og nærmest hva som helst kan kalles en pandemi ut fra WHOs nye, svært vage definisjon.

Det er ikke riktig at WHO endret pandemi-definisjonen sin i 2009, noe Faktisk.no har skrevet om tidligere.

Overdødelighet i en rekke land

Paaske skriver også om dødelighet. I innlegget hevder han at: «Offentlig statistikk viser entydig at det er ingen vesentlige endringer i generell dødelighet i 2020 i forholdt til tidligere år verken i Norge, Sverige, USA og verden for øvrig».

Hvor mange som dør i et land, varierer litt fra år til år. Det gjør også størrelsen på befolkningen og alderssammensetningen. For å finne ut om det dør flere enn forventet, kan man undersøke om det er overdødelighet. Da kan man ta hensyn til befolkningsstørrelse og alderssammensetning når man sammenligner ulike år.

Norge har ikke hatt flere dødsfall enn normalt under pandemien, noe Faktisk.no skrev om i januar. Men i en del europeiske andre land, deriblant Sverige, har det vært overdødelighet, ifølge overvåkingssamarbeidet EuroMOMO:

Dødelighet i utvalgte land fra uke 1 i 2018 til uke 3 i 2021. Økning fra normalen per uke (z-verdi).
Dødelighet i utvalgte land fra uke 1 i 2018 til uke 3 i 2021. Økning fra normalen per uke (z-verdi). Kilde: EuroMOMO.

Den røde stiplede linjen viser «betydelig økning» i dødelighet sammenlignet med normalt nivå. Når den heltrukne blå linjen er over den røde stiplede, har det vært overdødelighet.

Med unntak av Norge, har alle de utvalgte landene hatt én eller flere perioder med overdødelighet i 2020.

Også Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapporterer om overdødelighet i USA under pandemien:

Dødelighet i USA fra uke 1 i 2017 til uke 3 i 2021. Koronarelaterte dødsfall og andre dødsfall.
Dødelighet i USA fra uke 1 i 2017 til uke 3 i 2021. Koronarelaterte dødsfall og andre dødsfall. Kilde: CDC.

Den gule linjen er grensen for overdødelighet, mens de grønne søylene viser antall dødsfall som ikke har med covid-19 å gjøre. De blå søylene viser koronarelaterte dødsfall, mens de røde korsene indikerer overdødelighet.

Ifølge statistikken til CDC, har koronapandemien ført til en klar overdødelighet i USA.

Når Faktisk.no ber Paaske kommentere disse tallene, viser han til tall for generell dødelighet i Sverige per 4. desember 2020 og USA per 16. november 2020. Tallene er altså ikke oppdaterte, og mangler dødsfall som inntraff sent på året. Sammenligningsgrunnlaget hans er bare de to foregående årene, noe som også gir et mangelfullt bilde.

Faktisk.no har tidligere skrevet om dødelighet i Sverige, hvor statistikkbyrået SCB har konkludert med at det var overdødelighet i landet i 2020.

– Statistikk for generell dødelighet er nå godt begravd og vanskelig å finne. Det er en systematisk overrapportering av covid-19 dødsfall, og tendensen i Norge er snarere regelen enn unntaket, hevder Paaske.

PCR-testen gir som regel riktig resultat

I Facebook-innlegget skriver Paaske at PCR-testen ikke kan «påvise infeksjon og er totalt diskvalifisert for å påvise smitte».

Det er helt feil at PCR-testen ikke kan påvise infeksjon og smitte.

Får man en positiv koronatest, er det ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) en høy sannsynlighet for at den er riktig, også i de tilfellene der man ikke har symptomer eller er nærkontakt.

WHO uttalte nylig til Faktisk.no at PCR-testene er et svært pålitelig verktøy for diagnostisering av covid-19 når de brukes riktig.

PCR-testen bekrefter eller avkrefter korona ved å lete etter virusets arvestoff. PCR-testen som brukes for å teste for korona slår bare ut på koronaviruset sars-CoV-2, og kan ikke påvise andre virus, som for eksempel influensa.

Det er likevel viktig å huske på at PCR-testen ikke skiller mellom intakt virus og rester av virus. Det vil si at man kan få et positivt svar, selv om det er lenge siden man fikk smitten i kroppen. En positiv prøve sier altså ikke noe om hvorvidt man er syk eller er smittsom for andre.

Faktisk.no har spurt Paaske om en kommentar til WHOs beskrivelse av PCR-tester som et «svært pålitelig verktøy». Han har svart med å vise til uttalelser fra oppfinneren av PCR-testen, Kary Mullis, som døde fire måneder før det første tilfellet av covid-19 ble påvist. Påstander om at Mullis har sagt at PCR-testen ikke virker, har blitt faktasjekket til feil av både Australian Associated Press, Full Fact og Reuters.

Paaske viser også til en dom fra Portugal, som har fått sterk kritikk, og til presidenten i Tanzania som kritiserte testene etter at de slo ut positivt på papaya, sau og geit. At covid-tester slår ut på frukt og dyr, sier imidlertid ingenting om hvor pålitelige testene er når de brukes på mennesker, slik Faktisk.no har skrevet om før.

Ny studie: Flertallet får symptomer

På Facebook skriver Paaske også om manglende symptomer blant covid-smittede. «Det underslås at blant de erklært smittede har kun en mindre prosentdel symptomer», skriver han.

Det er godt kjent at covid-19 kan gi asymptomatiske sykdomsforløp – altså at man kan være smittet uten å bli syk. Dette kan man lese om både hos medier, myndigheter og blant leger i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Det er likevel misvisende å påstå at bare en mindre prosentdel har symptomer.

Ulike studier har vist ulike andeler av asymptomatiske smittede. I desember 2020 konkluderte en gjennomgang av 94 studier med at rundt 20 prosent av de smittede ikke får symptomer. Det vil si at 4 av 5 får symptomer, ifølge denne gjennomgangen.

At man ikke har symptomer på testtidspunktet, kan også bety at man er presymptomatisk. Det betyr at symptomene ikke har rukket å vise seg ennå, men at de vil dukke opp senere i forløpet. Man kan altså bli syk senere, selv om man ikke var det da man tok testen.

Faktisk.no har bedt Paaske kommentere dette. Han viser da til enkeltstudier som viser en lavere andel symptomatiske enn i metastudien nevnt ovenfor.

Vaksiner godkjent på vanlig måte

Paaske kritiserer videre vaksinering av befolkningen med det han hevder er «en hasteutviklet eksperimentell GMO basert vaksine».

Det er riktig at utviklingen av koronavaksiner har gått i rekordfart, men det betyr ikke at de er «eksperimentelle» nå som de er tatt i bruk. Eksperter Faktisk.no har snakket med peker på langvarig forskning og en helt spesiell kraftsamling av fagfolk og ressurser når de skal forklare hvordan vaksinene kunne utvikles så fort.

I januar spurte Faktisk.no vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo om det er trygt å ta vaksiner som er blitt klare på under ett år.

– Ja, for den biologiske utprøvingen tar den tiden det tar. Der har man fulgt alle de vanlige retningslinjene som også gjelder for andre vaksiner. Det er også samlet inn de samme dataene som normalt, svarte hun.

Paaske står imidlertid på sitt:

– Når det vanligvis antas å ta 20–30 år å utvikle en vaksine med nødvendige dyreforsøk og kontroll for langtidsvirkninger er det ingen overdrivelse å kalle dette en eksperimentell vaksine, skriver han til Faktisk.no.

Les mer om den raske utviklingen av vaksiner her:

Ingen klar sammenheng mellom dødsfall og svineinfluensavaksinen

Også svineinfluensavaksinen blir omtalt i Facebook-innlegget. Paaske hevder blant annet at «svineinfluensavaksinen resulterte bare i Norge i minst et trettitalls dødsfall». Det stemmer ikke.

Ifølge Legemiddelverket er det meldt totalt 17 dødsfall i Norge etter vaksinasjon med svineinfluensavaksinen Pandemrix. De fleste var eldre, og det er ingenting som tyder på at dødsfallene er forårsaket av vaksinen.

Faktisk.no har gitt Paaske mulighet til å kommentere dette. Han har svart med å påpeke at det døde langt færre av svineinfluensa enn det regjeringen varslet om.

Det er til enhver tid mennesker som dør av mange ulike årsaker, og når mange personer vaksineres over kort tid, vil det også skje dødsfall hos de vaksinerte. Det betyr ikke at dødsfallene skyldes vaksinen. Alle som døde etter Pandemrix-vaksine hadde underliggende sykdommer som kan forklare dødsfallet, ifølge Legemiddelverket.

Paaske hevder også at det ble utbetalt 350 millioner kroner i erstatning etter svineinfluensavaksinen.

Det er riktig at Norsk pasientskadeerstatning har utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning for skader fra denne vaksinen, på vegne av staten.

I februar i fjor skrev NPE at de hadde mottatt 801 søknader om erstatning etter vaksinen. 151 personer hadde fått medhold.

Man vet ikke sikkert at det er vaksinen som har forårsaket skadene. At NPE gir erstatning betyr ikke at det finnes entydige bevis for at vaksinen har forårsaket sykdommen. Man har krav på erstatning når vaksinen kan være årsak til skaden, og det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

Les mer i denne saken:

Staten er erstatningsansvarlig

Alternativ-profilen kommer i tillegg med påstander om at vaksineprodusentene har «juridiske immunitet mot erstatningssøksmål».

Det er en forenkling å si at vaksineprodusentene har juridisk immunitet. I Norge er staten erstatningsansvarlig hvis vaksiner i det nasjonale vaksineprogrammet gir skader. Men det utelukker ikke nødvendigvis at produsenter og leverandører også kan stilles til ansvar, ifølge en jusprofessor Faktisk.no har snakket med.

Det vil imidlertid være vanskeligere å nå frem med et erstatningssak mot en vaksineprodusent, enn det vil være å få erstatning av staten. Det er fordi man har krav på erstatning fra staten så lenge vaksinen i vaksineprogrammet kan være årsak til skaden, og det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker. Disse reglene gjelder ikke hvis man går til sak mot en vaksineprodusent. Da vil kravene til bevis være mye strengere.

Dessuten er det vanlig at vaksineprodusenter inngår avtaler som gjør at staten må dekke eventuelle erstatningskrav som produsentene blir pålagt å betale. Disse avtalene er som regel hemmelige, og kan variere fra land til land. Norge inngikk en slik avtale med produsenten av Pandemrix.

Til dette svarer Paaske at vaksineprodusentenes juridiske immunitet gjelder i USA. Han skriver også at norsk praksis er å kreve erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning og ikke av vaksineprodusentene, og at det sjeldent har forekommet at staten har gått videre og krevd erstatning av farmasøytindustrien.

Les mer i denne saken:

Foreløpig ingen sammenheng mellom vaksiner og dødsfall

I Facebook-innlegget gjør Paaske en kobling mellom koronavaksinen og dødsfall. «Allerede vekker høy vaksinerelatert dødelighet internasjonal oppmerksomhet. Dette forsøkes bortforklart med underliggende sykdommer og ikke vaksinen», skriver han.

Da det norske Legemiddelverket i januar rapporterte om 23 dødsfall blant eldre som hadde tatt koronavaksine, spredte nyheten seg over hele verden. Mange dro den feilslutningen at det var vaksinen som var skyld i dødsfallene, men det var det ikke noe grunnlag for å fastslå.

Per 2. februar hadde Legemiddelverket mottatt 587 meldinger om mistenkte bivirkninger av koronavaksine. Av disse er 282 behandlet, og 56 av dem er meldinger om dødsfall hos beboere på sykehjem.

Legemiddelverket skriver følgende om dødsfall blant sykehjemsbeboere i sin siste rapport:

Normalt dør i snitt 45 personer hver dag på norske sykehjem eller tilsvarende institusjoner. Det er derfor forventet at det vil inntreffe dødsfall i tidssammenheng med vaksinasjon, uten at det trenger å være en årsakssammenheng med vaksinen. Norsk helsepersonell har lav terskel for å melde og er flinke til å rapportere om hendelser som skjer i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon. 

29. januar kom det europeiske legemiddeltilsynet EMA med sin første oppdatering om sikkerheten rundt en koronavaksine. De konkluderer med at vaksinen Corminaty fra Pfizer/BioNTech er like trygg som den har fremstått under utprøvingen, og at ingen nye bivirkninger har blitt avdekket. Det er denne vaksinen som har blitt mest brukt i Norge, og som det har blitt meldt inn flest bivirkninger av.

EMAs sikkerhetskomité har også vurdert dødsfallene som har blitt rapportert etter vaksinering. Komiteen konkluderte med at dataene ikke viste noen sammenheng mellom dødsfallene og vaksinen, og at dødsfallene ikke gir noen grunn til bekymring.

– Ja, det er korrekt at det ikke er mulig å konstatere at vaksinen er direkte dødsårsak, temmelig like lite som covid-19 er direkte dødsårsak for den aller største delen av koronarelaterte dødsfall, skriver Paaske til Faktisk.no.

Flere spørsmål om koronavaksinen? Se denne videoen med en vaksineforsker:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?