Faktisk.

Nei, Tesla-biler sliter ikke merkbart på veien

hovedbilde
Foto: NTB-Scanpix

Påstand

Tesla-bilene er 'store, tunge biler som sliter på veien'

Hans Andreas Limi, Frp. Aftenposten, 12.10.2017

Konklusjon

Regjeringen foreslår en «Tesla-avgift» for de tyngste el-bilene. Frps parlamentariske leder forklarer at disse bilene er «store, tunge biler som sliter på veien». Men det er ikke støtte i Skandinavias fremste forsking på området for å si at en Tesla på 2,5 tonn sliter på veiene. Det er piggdekk og tungtransport som står for veislitasjen.

Påstanden er helt feil.

I forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018 kunne Aftenposten avsløre at regjeringen ønsker å innføre en engangsavgift på de største el-bilene. Blant bilene på markedet i dag er det først og fremst Tesla-er som vil bli ilagt den nye avgiften. I dag er alle el-biler fritatt for både engangsavgift og moms.

Da finansminister Siv Jensen (Frp) la fram statsbudsjettet ble det klart at avgiften vil gjelde el-biler som veier mer enn to tonn. Den tyngste Teslaen på markedet veier nesten 2,5 tonn og vil med forslaget til regjeringen får en vektavgift på rundt 70 000 kroner.

Aftenposten skriver:

I regjeringspartiene har fordelingsvirkningen og signaleffekten ved at så mye av elbil-fordelene tilfaller velstående Tesla-eiere i Oslo-området skapt bekymring og irritasjon. Det er noe av bakgrunnen for grepet som nå gjøres.

– Det som utfordrer avgiftsfordelene mest, er Tesla, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Aftenposten før nyheten om neste års «elbil-avgift» var kjent.

Videre skriver de:

Limi påpeker at selv om Tesla var innovatører på området, er Tesla-bilene «stor, tunge biler som sliter på veien».

Frp´s parlamentariske leder bekrefter til Faktisk. no at han er riktig sitert, og det er det siste han her sier som vi ønsker å se nærmere på. De fleste som leser Limis utsagn vil forstå ham som at i motsetning til lettere el-biler så sliter Tesla´er så mye mer på veien at det forsvarer en avgift.

Men er det slik at Tesla-bilene er så tunge at de sliter merkbart mer på veien?

- Spiller ingen rolle

Transportøkonomisk institutt (TØI) har i rapporten «Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk» regnet på hvilken trafikk som utløser kostnader til vedlikehold av vei. I rapporten (side 66) står det:

De marginale kostnadene kan knyttes til trafikkavhengig slitasje. Denne er i Norge spesielt knyttet til slitasje på vegdekke på grunn av piggdekkbruk og nedbryting av bærelag som følge av høye aksellaster.

Det er altså tungtrafikk og piggdekk som sliter på veien. I Norge er det begrensninger for lastebiler med akseltrykk fra seks til 24 tonn. De største Teslaene har et maksimalt akseltrykk bak på 1,8 tonn.

Da rapporten kom ut i 2014 sa forskningsleder Harald Thune-Larsen ved TØI dette til Aftenposten:

Alle analyser jeg har sett viser at all slitasje kommer av de tunge bilene, null fra privatbiler.

Når Faktisk tar kontakt med Thune-Larsen viser han også til den svenske rapporten «Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader». Han mener dette er den beste beregningen som er gjort av kostandene ved vegslitasje. Faktisk.no ringer professor Jan-Eric Nilsson ved svenske «Statens väg- och transportforskningsinstitut» (VTI). Han er helt klar på at vekten på en personbil ikke har noen innvirkning på veislitasje:

Det avgjørende er vekt per aksel på tunge kjøretøy, samt bruken av piggdekk på personbiler. Om en bil veier ett eller to tonn spiller ingen rolle. Det er når bilene veier over åtte-ti tonn det begynner å skje noe med veiene.

Han sier at dersom noen ønsket å skattelegge adferd som sliter på veiene burde de øke gebyrene for piggdekk. Arild Ragnøy er sjefingeniør i Vegdirektoratet.

Det spiller ingen rolle hvor mange personbiler som kjører på veiene. Det er bare tungtransporten som bryter veien ned. Og da snakker jeg ikke om biler på ett eller to tonns akseltrykk. Jeg snakker om 50-tonnere med akseltrykk på åtte tonn og oppover.

Han peker på det paradoksale i at det er privatbilene som betaler for veinettet i Norge, mens det er tungtransporten som sliter veiene ned.

Dobbel vekt er seksdobbel slitasje

Thune-Larsen på TØI har regnet ut hva slitasje på vegdekket koster per kjørte kilometer. Prisen er ett tusendels øre per personbil per kilometer. Han skriver til Faktisk.no:

Så teoretisk 6-dobles slitasjen fra 1 til 2 tonn akselvekt mens tunge kjøretøy påfører langt høyere slitasje. Men beregnet teoretisk kostnad for en personbil er 0,001 øre/km. Det tilsvarer 300 kr for en bil som kjøres 300 000 km i sin levetid. En 6-dobling øker da (ytterst teoretisk) kostnaden med 1500 kr over bilens levetid.

Marginal betydning

De fleste som hører uttalelsen vil forstå den som at grunnlaget for avgiftsøkningen er at Tesla´er sliter mer på veiene enn andre biler, siden de er så store og tunge. Så registrerer vi at når vi etterspør dokumentasjon for påstanden så sier Limi at det ikke er dette han mener (se tilsvaret under). Vi faktasjekker likevel hva som er sagt og hvordan vi tror folk flest oppfatter det.

Gjennomgangen viser at det ikke er støtte i skandinavias fremste forskning for å si tunge personbiler som Tesla sliter mer på veiene enn andre biler. For veislitasjen har det bare marginal betydning om en bil veier ett eller to eller tre tonn.

Tilsvar

Limi presiserer at sitatet var en del av en større resonnement.

Den teknologiske utviklingen har ført til flere nye elbilmodeller på markedet som har komfort, ytelse og sikkerhet som er mer sammenlignbare med tradisjonelle biler enn tidligere. Bruk av elbiler påfører også samfunnet kostnader, blant annet knyttet til kø, ulykker, veislitasje osv. Slike kostnader skal prises gjennom veibruksavgiften. Mitt poeng er at det er for stor forskjellsbehandling mellom store, tunge elbiler og tradisjonelle personbiler.

Han mener derfor det er riktig å gjøre en liten justering i avgiften, som ikke rammer små og mellomstore biler. Videre skriver han:

Viktig å presisere at jeg ikke mener at Tesla sliter mer på vei enn tradisjonelle biler inkl ladbare hybrider, men heller ikke mindre, og derfor grunn til større likebehandling.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?