Faktisk.

Kan vi tvinges til å ta en koron­a­vak­sine?

Lovverket åpner for vaksineplikt, men helseminister Bent Høie avviser at det vil skje under koronapandemien.

Foto: Berit Roald / NTB

I flere Facebook-grupper har personer skrevet bekymrede innlegg om muligheten for at de kan ende opp med å bli tvangsvaksinert mot covid-19.

Skjermdump: Utdrag fra Facebook-innlegg

Et innlegg publisert i en Facebookgruppe som samler motstandere mot dagens koronatiltak, fikk over 1600 reaksjoner, kommentarer og delinger til sammen (interaksjoner), før det ble slettet. I innlegget sto det følgende:

Er det bare jeg som får fullstendig panikk av at myndighetene kan tvangsvaksinere oss?

Et innlegg på nettstedet Politisksnusk.com med tittelen «ADVARSEL!! Den norske FN-regjeringen åpner opp for potensiell tvangsvaksinering, med genteknologisk og eksperimentell Covid-19-vaksine!!!», har til sammen fått like over 9900 interaksjoner på Facebook, ifølge analyseverktøyet Crowdtangle.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva slags muligheter norske myndigheter har for å kunne tvangsvaksinere innenfor dagens lovverk, og hvordan lovverket mest sannsynlig vil bli brukt i møte med pandemien.

– Helt frivillig å ta vaksinen

Helseminister Bent Høie (H) sier koronavaksinen vil bli frivillig. Foto: Lise Åserud / NTB

Helseminister Bent Høie (H) har vært tydelig på at det er uaktuelt å gjøre koronavaksinen obligatorisk i Norge:

– Det vil være helt frivillig å ta koronavaksinen når den blir klar, slo helseministeren fast i et intervju med NTB 21. august.

Til Faktisk.no skriver Høie i en e-post at regjeringen holder fast ved dette.

– Det vil være helt frivillig å ta vaksinen når det blir klar. Vi har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinering i Norge, og vi har heller aldri hatt behov for det, skriver Høie.

Tror at mange vil vaksinere seg

Regjeringen har bestemt at koronavaksinen blir en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og at det blir gratis å ta vaksine. Vaksinasjonsprogrammet sier at kommunene og spesialisthelsetjenesten skal tilby vaksinen til sine innbyggere.

Bent Høie skriver at folk må selv bestemme om de ønsker å vaksinere seg, men at myndighetene skal gi god informasjon underveis:

– Både rundt det vi vet og ikke vet, og det som gjelder effekt av vaksinen, risiko og bivirkninger. Vi vil jobbe med informasjon til helsepersonell slik at de også har god kunnskap når de skal snakke med dem som er nølende eller skeptiske til vaksinasjon, skriver Høie.

– Men hva gjør myndighetene hvis for liten andel av befolkningen velger å vaksinere seg?

– Vår jobb er å gi befolkningen god informasjon om vaksinen slik at den enkelte kan ta et valg om de ønsker å ta vaksinen. Oppslutningen om vaksinasjon er veldig høy i Norge, og vi har stor tro på at mange som blir anbefalt å ta vaksinen velger å gjøre det, svarer Høie.

I 2009 ble 45 prosent av befolkningen i Norge frivillig vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa. Faktisk.no har tidligere skrevet om denne vaksinen:

Kan gi påbud om vaksine

Regjeringen sier altså at vaksinering bare skal skje frivillig. Men har de lov til å tvinge noen?

I Norge er hovedregelen at vaksiner mot smittsomme sykdommer gis som et frivillig tilbud, men regjeringen eller Helsedirektoratet kan i helt spesielle tilfeller påby vaksinering. Dette bestemmes av smittevernloven § 3-8.

Regjeringen kan lage en forskrift til smittevernloven som gir hele eller deler av befolkningen plikt til å la seg vaksinere, «når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom.»

Regjeringen har verken laget eller foreslått en slik forskrift om vaksinering mot covid-19.

I tillegg kan Helsedirektoratet innføre vaksineplikt uten forskrift fra regjeringen, hvis det «er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende» (Faktisk.nos utheving).

Helsedirektoratet skriver i en e-post til Faktisk.no at dette unntaket antas å være «svært snevert». Det vil bare være aktuelt i situasjoner der departementet ikke har tid til å utarbeide en forskrift om påbudt vaksinasjon, og kan bare gjøres når det finnes en kjent vaksine «hvis egenskaper man er fullt fortrolig med».

Betyr ikke fysisk tvang

En eventuell vaksineplikt betyr ikke at man fysisk kan tvinges til å ta en vaksine.

– Plikt til å vaksinere seg kan naturlig nok oppleves som tvang, skriver Helsedirektoratet til Faktisk.no.

Smittevernloven gir imidlertid ikke adgang til å bruke tvang for å gjennomføre vaksinering, ifølge Helsedirektoratet.

Men: Hvis man ikke lar seg vaksinere til tross for at det er innført vaksinasjonsplikt, kan man imidlertid ilegges restriksjoner.

Slike restriksjoner kan ifølge smittevernloven § 3-8 tredje ledd være å nektes å oppholde seg innenfor visse områder, eller nektes å komme på skolen, i barnehagen eller ta kollektivtransport.

– Smittevernloven gir vide fullmakter

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved UiO sier at smittevernloven gir vide fullmakter under alvorlige og smittsomme sykdomsutbrudd. Foto: UiO

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo har publisert flere vitenskapelige artikler og bøker om helserett. Hun bekrefter at smittevernloven gir vide fullmakter under alvorlige og smittsomme sykdomsutbrudd.

– Et grunnvilkår i loven er at det skal være utbrudd av en allmennfarlig og smittsom sykdom. I en slik situasjon har regjeringen, Helsedirektoratet og kommunene vide fullmakter til å iverksette tiltak, sier Befring til Faktisk.no.

Covid-19 oppfyller disse vilkårene, slik at disse fullmaktene er aktuelle under håndteringen av den pågående pandemien, mener Befring.

– Etter smittevernloven har vi rettigheter til å bli beskyttet mot smittespredning og til hjelp hvis vi blir smittet. I loven står det at når det er avgjørende for å motvirke alvorlig utbrudd, kan departementet i forskrift fastsette plikt til å la seg vaksinere. Men den forutsetter at det er nødvendig for å spare liv, sier Befring.

Hva med helsepersonell?

Også Befring nevner at det er hjemmel for å nekte adgang til for eksempel skole og barnehage for uvaksinerte. Når det gjelder helsepersonell og andre yrkesgrupper som er i kontakt med svært mange personer, kan terskelen for bruk av sterke virkemidler være lavere.

Men Befring understreker at denne hjemmelen ikke har blitt brukt tidligere. Hun regner imidlertid med at det vil oppstå et forventningspress om at disse yrkesgruppene vaksinerer seg.

– Min oppfatning er at både de medisinske og juridiske fagmiljøene er relativt samstemte om at man ikke skal bruke tvang, men andre virkemidler, sier Befring.

Ifølge helseminister Bent Høie vil det ikke bli obligatorisk for helsepersonell å vaksinere seg, selv om de kan bli anbefalt å ta vaksinen.

– Det vil også være frivillig for helsepersonell å vaksinere seg. Men på samme måte som med den årlige vaksinen mot sesonginfluensa vil vi sannsynligvis anbefale helsepersonell å ta koronavaksinen, for å beskytte seg selv og sine pasienter, skriver Høie til Faktisk.no.

Helsemyndighetene vil heller ikke pålegge andre yrkesgrupper å ta vaksinen, forsikrer helseministeren til Faktisk.no.

Forsvaret har imidlertid mulighet til å pålegge vaksinering av tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste.

Befring forteller at spørsmålet om tvangsvaksinering har blitt diskutert offentlig de siste årene, og at hun selv har deltatt i denne debatten.

– Min oppfatning er at både de medisinske og juridiske fagmiljøene er relativt samstemte om at man ikke skal bruke tvang, men andre virkemidler, sier Befring.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?