Faktisk.

Anti-vaksere sammen­ligner seg med jødene under krigen

Vaksine-motstandere bruker jødenes skjebne til å fremstille seg selv som de ultimate ofrene. Forsker advarer og mener det er historieløst og farlig.

hovedbilde
Dette bildet ble delt i Facebook-gruppen Sannhetsministeriet i september. Den lille jødiske gutten ble sendt til Auschwitz og drept året etter at bildet av han ble tatt. Skjermbilde: Facebook.

I september la en mann ut et todelt bilde i en åpen norsk Facebook-gruppe. På den ene delen ser man en liten jødisk gutt med krøllete mørkt hår og et avventende smil. På jakkeslaget har han en davidstjerne.

På den andre delen er en gul stjerne med teksten «not vaccinated» i svarte bokstaver. Den er til forveksling lik stjernen som nazistene påbød jødene i Tyskland å bære under 2. verdenskrig. Forskjellen er at det sto «jøde» istedenfor «ikke vaksinert».

Mannens kommentar til bildet han delte var kort: «De nye jødene».

Dette er ikke den eneste sammenligningen mellom uvaksinerte og jøder Faktisk.no har sett det siste året. Både i åpne og lukkede Facebook-grupper hvor vaksiner og koronatiltak diskuteres, dukker det jevnlig opp referanser til nazistenes folkemord på jødene – Holocaust.

Drept året etter at bildet ble tatt

Bildet av den lille gutten ble ifølge det jødiske museet på Rhodos tatt i 1943. Museet vet ikke fornavnet hans, men skriver at gutten tilhørte familien Angel.

«Jødene på Rhodos var ikke pålagt å bære stjernen. Til ære for fotografen bærer han den som et uskyldig tegn på stolthet, istedenfor dens egentlige betydning som et symbol på forfølgelse», beskriver museet.

Året etter at bildet ble tatt, ble den lille gutten ifølge museet sendt til Auschwitz og drept. Han var én av over seks millioner som ble drept under nazistenes folkemord på jødene i perioden 1938–1945.

Faktisk.no har forsøkt å kontakte mannen som delte bildet, men har ikke fått svar. I kommentarfeltet ble han imidlertid konfrontert med at det er et valg å la seg vaksinere, mens det ikke er et valg å bli født som jøde.

– Det finnes land hvor vaksine er pålagt, og land hvor myndighetene arbeider så hardt de kan for å få gjennomslag for tvangsvaksinering. Man har forsøkt seg i Norge også. Det er hva dette dreier seg om, svarte mannen.

Parole fra konsentrasjonsleire

Faktisk.no har den siste tiden sett flere titalls ulike bilder, memes og referanser til jøder og nazistenes behandling av dem i digitale diskusjoner om vaksiner og myndighetenes tiltak.

Noen tar også referansene ut i den virkelige verden. I november delte flere et bilde av to menn utenfor Stortinget. Mellom seg holdt de et banner med teksten «VAKZINE MACHT FREI».

Faktisk.no vet ikke når bildet ble tatt, men det kan være i forbindelse med en av demonstrasjonene mot myndighetenes koronatiltak.

Flere har delt dette bildet av to menn utenfor Stortinget. Mellom seg holder de et banner med teksten «vakzine macht frei», som er en referanse til konsentrasjonsleire under krigen. Faktisk.no har anonymisert de to mennene. Skjermbilde: Facebook.

Slagordet på banneret og måten det er utformet på, er åpenbart inspirert av den kjente tyske parolen «Arbeit macht frei». Parolen er først og fremst kjent fra inngangen til flere av nazistenes konsentrasjonsleire under krigen, deriblant Auschwitz.

«Minner det ikke om Holocaust?»

Faktisk.no har forsøkt å kontakte en av dem som delte bildet og som fikk mange reaksjoner, kommentarer og videredelinger. Kvinnen har ikke svart på vår henvendelse.

«Sprøyter istedenfor gass? Minner det ikke om Holocaust?» skrev en annen kvinne i kommentarfeltet hennes og fikk svar:

«Holocaust begynte også med segregering, forbud, innskrenking av bevegelsesfrihet, utestengelse.»

I det samme kommentarfeltet ble det også delt et bilde av det som skal være et helsepass fra nazi-Tyskland. Mannen som delte det har selv en gul stjerne med teksten «unvaccinated» som profilbilde.

Bilder av det som skal være helsepass fra nazi-Tyskland, blir også hyppig delt på Facebook. Særlig i diskusjoner om vaksinepass. Skjermbilde: Facebook.

«Blir vel en stjerne i panna på de uvaksinerte nå», fastslo en annen av dem som kommenterte.

Helter, ofre og skurker

Hvorfor fremstiller vaksinemotstandere seg som «de nye jødene»? Hva er det som får dem til å sammenligne seg med mennesker som ble forfulgt, utsatt for de grusomste overgrep og til og med drept?

– Konspirasjonsteorier er gjerne melodrama. De krever helter, ofre og skurker, skriver religionshistoriker og professor ved NTNU, Asbjørn Dyrendal, i en e-post til Faktisk.no.

Han har i mange år forsket på konspirasjonsteorier og konspirasjonskultur. Professoren forteller at vaksinemotstandere ofte låner offerstatusen fra symbolske offerberetninger:

– Der er vaksinemotstanderne heltemodige ofre, mens myndighetene portretteres som tyranniske og totalitære skurker.

Blant dem som har blitt portrettert som en totalitær skurk, er tidligere helseminister Bent Høie (H). Mens han fortsatt var statsråd, hadde noen montert hodet hans på det som egentlig er et maleri av Adolf Hitler. Det tyske jernkorset var byttet ut med logoen til Høyre, mens hakekorset på armbindet var erstattet med symbolet for FNs bærekraftsmål.

Dette bildet ble delt i den åpne Facebook-gruppen Røde Luer mot korona-propaganda i mars i fjor. Skjermbilde: Facebook.

Tunge symboler på undertrykking

Kjetil Braut Simonsen er historiker og forsker ved Jødisk Museum i Oslo. Han forteller at etter 1945 har Holocaust, nazismen og jødene blitt veldig tunge symboler på undertrykking og grusomheter.

– De som bruker jødenes skjebne på denne måten, fremstiller seg selv som de ultimate ofrene, sier Simonsen.

– At dette brukes i samfunnsdebatten, helt løsrevet fra konteksten, er ikke noe nytt. Det kan man se i andre sammenhenger også, for eksempel ved at noen bruker begrepet «gestapo» om noe som er veldig strengt eller autoritært.

Kjetil Braut Simonsen er historiker og forsker ved Jødisk Museum i Oslo. – De som bruker jødenes skjebne på denne måten, fremstiller seg selv som de ultimate ofrene, sier han. Foto: Privat.

Gestapo var Nazi-Tysklands statlige politiske politi. De ble kjent for en brutalitet som har gjort navnet til et synonym for undertrykkelse og vold.

– Trivialiserer ofrenes opplevelser

Simonsen understreker at han mener det er helt greit å diskutere koronatiltakene og være kritisk til myndighetene. Men han mener det er både historieløst og farlig at uvaksinerte sammenligner seg selv med jødene, og minner om at Holocaust var et systematisk folkemord på jøder i Europa:

– Ideologisk sett ble dette begrunnet med raseideologi, og forestillingen om at jødene sto bak en internasjonal sammensvergelse. Jødene ble ansett å stå bak alle mulige fenomener som nasjonalsosialistene var imot. De ble sett på som mektige, hensynsløse, og som en global trussel, sier Simonsen.

Han mener at dette ikke kan sammenlignes med kritikken mot dem som velger å ikke ta vaksine, eller tiltakene som er blitt foreslått for å stanse pandemien.

Forskeren ser en klar fare ved at Holocaust brukes som referanse når man snakker om vaksinemotstand:

– Her bruker man tunge symboler om ting som ikke har noe som helst med folkemord og totalitære bevegelser å gjøre. Hvis det gjøres i stort omfang, får det til slutt en innvirkning på folks historieoppfatning, mener Simonsen.

– Det er en relativisering av jødenes skjebne som trivialiserer ofrenes opplevelser og undergraver historiebevisstheten om Holocaust.

Venter på Nürnberg 2.0

Men det er ikke bare motstandere av vaksiner og tiltak som fremstilles som «de nye jødene». Enkelte sammenligner også vaksinering med de grusomme medisinske eksperimentene som blant annet jøder ble utsatt for i konsentrasjonsleirene under krigen.

For dem er det altså de vaksinerte som er «de nye jødene», og som blir brukt som forsøkskaniner. Dette er tuftet på en oppfatning om at vaksinene er «eksperimentelle» fordi de ble så raskt utviklet. Det stemmer ikke.

Påstanden om at de som vaksineres utsettes for eksperimenter de ikke har samtykket til, er noe av bakgrunnen for forestillingen om at det vil komme en ny Nürnberg-prosess, en «Nürnberg 2.0». Da skal både statsledere, organisasjoner, legemiddelselskaper og journalister stilles for retten for forbrytelser mot menneskeheten, er påstanden.

Mange går rundt og venter på at den såkalte Nürnberg 2-rettssaken skal starte. Selv om mange setter sin lit til den tysk-amerikanske advokaten Reiner Fuellmich, er det foreløpig ingenting som tyder på at det blir en internasjonal rettssak mot statsledere, organisasjoner og journalister. Skjermbilde: Facebook.

Som Faktisk.no tidligere har skrevet, er dette bare tull. Ingen vet når den påståtte rettssaken skal være, eller for hvilken domstol. Frivillig vaksinering med godkjente vaksiner, kan heller ikke karakteriseres som forbrytelser mot menneskeheten.

Også før jul ble det spredt uriktig informasjon om at rettssaken var i gang:

Ikke nødvendig med logikk

Det kan virke ulogisk at det nå plutselig er de vaksinerte som er «de nye jødene». Ifølge Asbjørn Dyrendal er det imidlertid ikke nødvendig med noen intern logikk. De som tror på dette, er mer opptatt av «det som skjuler seg bak» enn av det man kan se på overflaten.

Dyrendal forklarer at alle konspirasjonsteorier om mektige mennesker som leder en internasjonal sammensvergelse, i bunn og grunn er like:

– Etnisitet og religion er ofte valgfritt å legge til. De som liker antisemittiske versjoner kan lese dem inn, mens andre kan la være.

Ny forskning viser at covid-19 har ført til oppsving i konspirasjonstenkningen. Ifølge Kjetil Braut Simonsen har det også kommet nye utgaver av antisemittiske ideer i anti-vaksinemiljøet.

– Usikre tider, hendelser som forårsaker frykt og hurtige samfunnsendringer har historisk sett hatt en tendens til å aktivere konspirasjonstenkning, sier han.

– Det har dukket opp antisemittiske holdninger blant en del i disse miljøene. Bildet av jødene som trekker i trådene, har stor makt, kontrollerer medier og pengevesenet, er en kulturtradisjon og en ideologisk tradisjon som ligger der latent, og som lett kan bli aktivert i usikre tider.

Jødene beskyldes for å ha skapt pandemien

Samtidig som vaksinemotstandere fremstiller seg selv som «de nye jødene», finnes det altså forestillinger om at en jødisk verdensorden har skapt pandemien og tiltakene mot den. Både den kjente finansmannen George Soros, som har jødisk bakgrunn, og staten Israel har for eksempel blitt beskyldt for å ha skapt pandemien for å kunne profittere på vaksiner.

– Antisemittismen kommer i mange sammensatte og usammenhengende varianter. Det hentes ideologiske elementer fra ulike politiske tradisjoner, forklarer Simonsen.

Dette bildet deles ofte av vaksinemotstandere med en oppfordring til å tenke selv og ikke «være en del av saueflokken». Bildet ble tatt på Blohm und Voss-verftet i Hamburg i 1936. August Landmesser er den eneste som ikke gjør den obligatoriske Hitler-hilsenen. Han var forlovet med en jødisk kvinne. Foto: Ukjent.

Fellesnevneren er ifølge forskeren det som kalles stigmatisert kunnskap:

– Det er en tanke om at man selv har tilgang til sannheter om verden som er systematisk fortiet og undertrykt innenfor den etablerte offentlige debatten. De som tror på dette, ser ofte på seg selv som ofre siden de er de eneste som har sett hvordan verden egentlig henger sammen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?