Faktisk.

Nei, dette er ikke Europas dyreste sykkelsti

hovedbilde
Foto: Sporveien AS

Påstand

Her kommer Europas dyreste sykkelsti. Budsjett på 900 mill (om jeg ikke tar feil) men det sprakk med en gang. Det kommer på nærmere 2 mrd !!

Twitter-bruker. Twitter, 28.06.2023

Konklusjon

Nei, dette er en oppgradering av T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud. Det er bygget en ny tunell, i tillegg til at to broer er byttet ut. Kostnadsrammen for hele Østensjøbane-prosjektet er på 997 millioner kroner. Å gjøre om den gamle traseen til turvei vil koste 11 millioner kroner, ifølge Sporveien.

28. juni postet den anonyme Twitter-kontoen «mitti» et bilde av en tunell og påfølgende tekst:

Her kommer Europas dyreste sykkelsti. Budsjett på 900 mill (om jeg ikke tar feil) men det sprakk med en gang. Det kommer på nærmere 2 mrd !! Om de klarer det for en mrd så koster det, hold deg fast, EN MILLION pr METER. Ikke en km den ..

Tweeten har blitt likt over 100 ganger, og antall visninger er over 140 000.

Den har også fått en rekke kommentarer. Blant annet skriver ei:

«Vanvittig bruk av fellesskapets penger i denne byen! Høstens valg kan ikke komme fort nok.»

Andre har påpekt at påstanden er ren løgn, og da har den anonyme Twitter-brukeren svart at «t-bane bare er et påskudd for å få sykkelvei.»

Er det det?

Skjermdump, Twitter

Opprinnelig bygget for trikk

Et raskt omvendt bildesøk viser at tunellen på bildet er den nye Hellerudtunellen som ligger vest for Hellerud T-banestasjon i Oslo.

Bystyret i Oslo vedtok sommeren 2020 at T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud skulle oppgraderes. Det ble bestemt at traseen skulle legges i tunell fra Østensjøveien til Hellerud.

Siden høsten 2021 har Sporveien jobbet med å oppgradere Østensjøbanen. Strekningen mellom Hellerud og Brynseng har krevd store endringer.

Den gamle T-banestrekningen var opprinnelig bygget for trikkedrift på 1920-tallet. I 1967 ble den bygget om til T-bane.

Strekningen har vært bratt og svingete. Forsinkede vognsett har ikke klart å ta igjen tapt tid, og dette har forplantet seg til hele T-banenettet.

Ved å bygge tunell mellom Skøyenbakken og Hellerud, har man fått en strekning med mindre stigning og færre svinger. Nå kan farten på strekningen øke fra 25–30 kilometer i timen til 50 kilometer i timen. Når alt det tekniske er på plass, er målet at T-banen skal kjøre i 60 kilometer i timen.

I begge retninger blir kjøretiden kortet ned med et halvt minutt. Det blir også hyppigere avganger.

Tegningen viser hvor den nye traseen skal gå. Den gamle traseen er den grå strekningen, og det er her de planlegger gang- og sykkelvei. Tegning: Sporveien AS

To nye broer og sykkelvei

I tillegg til ny tunell, er også to gamle stålbroer erstattet; Bryn bru over Alnaelva og jernbanesporet, og broen over Østensjøveien. Begge disse ble også bygget på 1920-tallet.

Planen er at den nye T-banetraseen skal åpnes til høsten.

Når deler av T-banestrekningen blir lagt i tunell, skal den gamle banetraseen gjøres om til gang- og sykkelvei.

Men hva koster dette?

Ny turvei vil koste 11 millioner

Kostnadsrammen for hele Østensjøbane-prosjektet er på 997 millioner kroner. Det opplyser Sporveien i en e-post til Faktisk.no.

Å gjøre om den gamle traseen til turvei, vil koste 11 millioner kroner.

Turveien ble bestilt av Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune så sent som i mai 2023.

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien, sier at det ble foretatt analyser som viste at det var mer lønnsomt å totalfornye strekningen.

For at den gamle T-banestrekningen kan bli tatt i bruk som turvei, må den tilrettelegges, opplyser Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien.

– For å gjøre turveien tilgjengelig for gående og syklende, må det etableres en forbindelse fra Hellerud stasjon og ned til turveien i den tidligere T-banetraseen. Den anslåtte kostnadsrammen på cirka 11 millioner kroner, skal dekke både grunnerverv, bygging av tilkomstvei (landgang), tilpasninger av selve veien og lyssetting av denne.

– Påskudd for sykkelsti

Da Faktisk.no spør hvorfor «mitti» kommer med falske påstander på Twitter, gjentar personen at T-bane bare er et påskudd for å få sykkelsti.

Vedkommende skriver at buss for bane i mange måneder blir dyrt, da andre selskaper tar seg godt betalt.

Vi spør hvorfor vedkommende kommer med en påstand om at prosjektet koster to milliarder. Svaret vi får er at «de sprekker på alle prosjekter», og en liste over offentlige prosjekter i Oslo hvor det visstnok har blitt dyrere enn først antatt.

Personen ønsker ikke å oppgi sitt virkelige navn.

– Skadelig for demokratiet

Blant dem som har reagert på tweeten om den kommende sykkelveien, er Eivind Trædal (MDG), gruppeleder av Samferdsels- og miljøutvalget. Han skriver på Twitter at bildet viser en T-banetunell, ikke en sykkelvei.

Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans i Oslo kommune, har også reagert på tweeten som inneholder klar feilinformasjon om bruk av penger til en sykkelvei.

– Jeg reagerte med å svare fordi jeg synes slike tweeter er skadelige. Her er det noen som bruker ren løgn for å få det sittende byrådet til å se dumme ut, sier han til Faktisk.no.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) følte for å svare på de falske påstandene på Twitter. Foto: Terje Pedersen/NTB

Wilhelmsen er lei av anonyme kontoer som sprer løgn og feilinformasjon, og han la ekstra godt merke til at mange hadde både sett denne tweeten, men også delt den videre.

– Det er skadelig for demokratiet. Det kan føre til at folk kanskje stemmer på bakgrunn av noe som ikke er sant, sier han.

Ber folk være oppmerksomme inn mot valget

At denne tweeten får det til å se ut som om det handler om å bruke penger på en sykkelvei, så mye som to milliarder kroner, blir for dumt, mener MDG-politikeren.

– Oppgraderingen av Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud var helt nødvendig. Det betyr at folk kan komme seg raskere på jobb, og det blir flere avganger, sier han.

Det stemmer heller ikke at oppgraderingen gikk over kostnadsrammen, poengterer han.

Byråden håper folk er ekstra oppmerksomme på at det kan komme feilinformasjon, spesielt nå inn mot det kommende kommunevalget.

– Vi må håpe på at folk får stemme ut fra informasjon som er sant og riktig, hvis ikke havner vi på et gærent sted, sier han.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?