Faktisk.

Nei, 107 av 100 000 har ikke fått alvorlige bivirk­ninger av vaksinen

hovedbilde
Foto: Lise Åserud / NTB og skjermdump / Facebook.

Påstand

107 av 100 000 har fått alvorlige bivirkninger fra covid-vaksine.

Innlegg. Facebook, 07.12.2021

Konklusjon

Dette stemmer ikke. På bildet oppgis Legemiddelverket som kilde til tallet. Men Legemiddelverket opplyser til Faktisk.no at det ikke er mulig å komme frem til dette tallet basert på meldinger om mistenkte bivirkninger.

De siste ukene har et bilde med en graf som skal vise at 107 av 100 000 personer har fått alvorlige bivirkninger etter å ha tatt koronavaksinen, blitt spredt på Facebook.

Kilden som oppgis på bildet er Statens legemiddelverk sin rapport «meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner per 07.12.2021».

Men tallet på grafen som oppgis på bildet, kjenner ikke Legemiddelverket igjen fra sin egen rapport.

– Hvor tallet 107 av 100 000 kommer fra vet vi ikke, skriver Vibeke Åbyholm, enhetsleder for kommunikasjon i Legemiddelverket, til Faktisk.no.

Faktisk.no har fått flere tips om bildet. Vi har ikke lyktes med å finne ut hvor det stammer fra.

Trenger ikke ha sammenheng med vaksinen

På bildet slås det fast at 107 av 100 000 har fått alvorlige bivirkninger fra covid-19-vaksine. Men Legemiddelverket sin rapport viser antall meldinger om mistenkte alvorlige bivirkninger, uavhengig av om den meldte hendelsen er vurdert å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Dette bildet har flere personer delt på Facebook. Foto: Skjermdump, Facebook.

På bildet står det også at det «så langt er behandlet 4083 meldinger om hendelser som klassifiseres som alvorlige. Dette utgjør 17 prosent av alle behandlede meldinger».

Denne opplysningen finner man derimot igjen i rapporten fra Legemiddelverket.

De opplyser også at per 7. desember 2021 var det satt over 8,9 millioner doser med koronavaksiner i Norge. Over 4,2 millioner personer hadde fått første dose, nesten 3,9 millioner hadde fått andre dose, mens mer enn 800 000 hadde fått tredje dose.

Med disse opplysningene i bakhodet, mener Legemiddelverket det er vanskelig å forstå hvordan noen har kommet frem til at 107 av 100 000 har fått alvorlige bivirkninger av vaksinen.

Usikre tall

Åbyholm opplyser at det er flere grunner til at tallene i bivirkningsrapporten ikke kan brukes til å beregne hvor mange som har fått bivirkninger av vaksinen:

  • De fleste av de alvorlige mistenkte bivirkningene som er meldt, gjelder sykdommer som opptrer ganske ofte i befolkningen. Hendelsene kan derfor være tilfeldig sammenfall i tid. Alle meldinger telles med i bivirkningsrapporten, uavhengig av om den meldte hendelsen er vurdert å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.
  • At meldinger er behandlet, betyr at de er klassifisert og vurdert. Men det betyr ikke at det er avgjort at det er en årsakssammenheng i alle tilfellene.
  • Legemiddelverket oppfordrer folk til å melde på nytt dersom symptomene er langvarige, og de kan derfor få flere meldinger om samme hendelse.
  • Legemiddelverket kan også få meldinger hvor det meldes om mistanke om flere bivirkninger.

– Antall meldinger rapportert til Legemiddelverket kan derfor ikke brukes til å beregne hvor ofte, eller hvor mange bivirkninger en vaksine kan gi, eller sammenligne bivirkningsprofilen mellom vaksiner, opplyser Åbyholm.

Hun presiserer at bivirkningssystemet brukes til å avdekke signaler om nye, mistenkte bivirkninger som må undersøkes nærmere.

Etterlikner bilde fra FHI

Bildet som nå deles, er mistenkelig likt Folkehelseinstituttets graf fra 15. november om at 12 av 100 000 uvaksinerte over 18 år var innlagt med covid-19 i uke 44. Bildet fikk over 31 000 delinger på Facebook, og over 17 000 personer likte bildet.

FHI la ut dette bildet på Facebook i 15. november 2021. Foto: Skjermdump, Facebook.

Åbyholm i Legemiddelverket sier at de har sett flere eksempler på at informasjon de har delt på sine sider har blitt trikset med.

– Vi kjenner ikke til dette innlegget, men kjenner igjen deler av teksten fra bivirkningsrapporten vår. Det er bekymringsfullt at slike innlegg spres i sosiale medier. Vi har sett flere eksempler på at informasjon som ligger ute på våre nettsider tas ut av kontekst, og settes i sammenheng med falske opplysninger.

Prioriterer alvorlige meldinger først

Statens legemiddelverk legger ut rapporter om bivirkninger her. Meldinger om bivirkninger kommer fra pasienter, helsepersonell og produsenter.

Mens tallene på bildet oppgis å være per 7. desember, er den siste rapporten Legemiddelverket har offentliggjort per 14. desember. Da hadde Legemiddelverket mottatt 45 153 meldinger om mistenkte bivirkninger siden vaksinasjonen startet i Norge i slutten av desember 2020.

24 369 (54 prosent) av meldingene er behandlet.

– Vi prioriterer behandling av alvorlige meldinger først, slik at de ubehandlede meldingene stort sett er lite alvorlige meldinger, opplyser Åbyholm.

Satt over 9,2 millioner koronavaksiner

Legemiddelverket oppgir at per 14. desember 2021 var det satt over 9,2 millioner doser med covid-19 vaksiner i Norge. Nesten 4,3 millioner hadde fått første dose, mens nærmere 3,9 millioner hadde fått andre dose. I overkant av 1 million hadde fått tredje dose.

Per 14. desember var det behandlet 4 203 meldinger som ble klassifisert som alvorlige. Dette utgjorde 17 prosent av alle meldingene som var behandlet.

Ifølge Legemiddelverket blir mistenkte bivirkninger klassifisert som alvorlige når de:

  • har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne
  • har medført livstruende sykdom eller død
  • har medført fosterskade/medfødte misdannelser
  • har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold
  • står på EMAs (Europeiske legemiddelmyndigheter) liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)

Denne listen over hendelser er også klippet inn på bildet som nå deles på Facebook. I rapporten fra Legemiddelverket står det at sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og at det utgjør 44 prosent av de alvorlige meldingene.

Vibeke Åbyholm i Legemiddelverket oppfordrer folk til å være på vakt når de leser om vaksinen og bivirkninger i sosiale medier.

– Vi håper folk er kildekritiske, og oppfordrer alle til å si ifra til de som deler feilaktig informasjon i sosiale medier.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?