Faktisk.

Nei, det er ikke forbud mot david­stjerne i Strand kommune

hovedbilde
Foto: Strand Pinsemenighet Klippen Jørpeland.

Påstand

Forbud mot Davidstjerne i Strand kommune.

Israels Venner i Norge. israelsvenner.no, 27.11.2019

Konklusjon

Strand kommune har ikke lagt ned noe forbud mot bruk av davidstjerne. Kommunen har imidlertid anmodet en pinsemenighet om å endre stjernen sin til en mer tradisjonell julestjerne. Årsaken til anmodningen er at det har kommet reaksjoner fra publikum på stjernen. Siden stjernen skal stå på et kommunalt friluftsområde, ønsker kommunen at den skal være nøytral. Pinsemenigheten opplyser at det er tilfeldig at stjernen ser ut som en davidstjerne. Det var den enkleste måten å lage en stjerne på. Menigheten vil endre stjernen før de setter den opp til sitt årlige julearrangement 14. desember.

Påstanden er helt feil.

Med adventstiden følger gjerne en økt interesse for religiøse symboler. Så også i år. De siste dagene har en sak fra organisasjonen Israels Venner i Norge skapt engasjement på Facebook. Tittelen på saken er:

Skjermbilde fra israelsvenner.no.
Forbud mot Davidstjerne i Strand kommune

I ingressen står det:

Pinsemenigheten Klippen i Jørpeland i Strand kommune (Rogaland) har fått klar beskjed om å avslutte bruken av Davidstjernen som tradisjonelt blir satt opp på Jørpelandsholmen midt i desember hvert år, i år fra og med 14. desember. Symbolet blir ikke tålt, og menigheten har fått beskjed fra kommunalt hold om å «omforme» stjerna.  

«Har du synspunkter på forbudet mot Davidstjerne i Strand kommune?» spør Israels Venner og avslutter med å oppgi mobilnummeret og e-postadressen til ordføreren i Strand.

Også nettstedet Document har skrevet om saken. Der er tittelen «Strand kommune ber menighet om ikke å tenne en Davidsstjerne til jul». Avisen Dagen har en leder med tittelen «Kommunen ba menighet endre davidsstjernen». Heller ikke Stavanger Aftenblad eller Norge IDAG skriver at det er snakk om et forbud.

«Muslimsk ordfører»

Davidstjernen er ifølge Store norske leksikon et eldgammelt symbol som ble brukt som dekorasjon og til magiske formål i mange land. Først på 1800-tallet ble davidstjernen oppfattet som et spesifikt jødisk symbol, på linje med korset til de kristne.

Under 2. verdenskrig påla nazistyret i Tyskland jøder å gå med gul davidstjerne med «jøde» i svarte bokstaver. I 1948 ble davidstjernen tatt opp i flagget til staten Israel.

Saken om det påståtte forbudet mot davidstjerne i Strand kommune har skapt stort engasjement i flere store Facebook-grupper. I gruppen «Høyresiden» blir islam raskt utpekt som årsak:

Skjermbilde fra Facebook-gruppen «Høyresiden».

– I praksis et forbud

Israels Venner i Norge er ifølge seg selv «en partipolitisk uavhengig og frittstående organisasjon, tuftet på et jødisk-kristent fundament». De ønsker å skape mer forståelse, kunnskap og sympati for Israel og å motvirke antisemittisme.

Forfatter av artikkelen på organisasjonens hjemmeside, Roy Vega, mener at det i praksis er innført et forbud mot davidstjerne på Jørpelandsholmen i Strand kommune.

– Hvordan man fortolker en anmodning fra en kommune om å omgjøre en julestjerne så den ikke ligner på en davidstjerne, får være opp til den enkelte. Men denne saken fremstår på grensen til det groteske, sier han til Faktisk.no.

– Når en menighet får en anmodning fra en mektig kommuneadministrasjon, ligger det i praksis på grensen til et forbud. Dermed er det et rent fortolkningsspørsmål om man kan kalle det et forbud eller ikke.

Tilfeldig davidstjerne

Det er Strand Pinsemenighet Klippen Jørpeland som for tredje gang har søkt Strand kommune om å få ha et julearrangement på kommunens friområde Jørpelandsholmen. I fjor møtte mellom 800 og 1000 personer opp på arrangementet, ifølge leder i eldsterådet i menigheten, Rasmus Nordbø.

– Som pinsemenighet ønsker vi å være tett på samfunnet. Da vi bestemte oss for å ha et julearrangement, var det noen kreative sjeler som kom på å sette opp en mast med en lysende stjerne, forteller han til Faktisk.no.

– Stjernen ble laget av to trekanter fordi det var den enkleste måten å lage den på. Det er altså helt tilfeldig at stjernen ser ut som en davidstjerne.

Da pinsemenigheten søkte om tillatelse til årets julearrangement, fikk de et brev fra Strand kommune. I brevet sto det at tillatelse ble gitt, forutsatt at det ikke er noen risiko for at installasjoner faller ned.

Samtidig kom kommunen med en anmodning:

Samtidig vil vi, i år som i fjor, anmode dere om å utforme stjernen som en tradisjonell julestjerne, og ikke som en davidstjerne. Davidstjernen bærer med seg en del politiske assosiasjoner, og dere er kjent med at dette kan oppleves provoserende.

Julestjernen på Jørpelandsholmen er en god idé, og den blir enda bedre dersom den utformes på en samlende, og ikke splittende, måte.

Ordfører: Ikke forbud

Ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes (H), avviser at det er et forbud mot davidsstjernen i kommunen:

Ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes (H). Foto: Strand kommune.

– Nei, det er ikke noe forbud, sier hun til Faktisk.no.

– Men kommuneadministrasjonen har anmodet menigheten om å vurdere formen på stjernen fordi den ønsker at friluftsområdet hvor stjernen står, skal være nøytralt.

Ordføreren er selv medlem i pinsemenigheten.

– Kommunen har fått reaksjoner på formen på stjernen. Jeg tror de ser på det som en politisk ytring, sier hun.

Lauvsnes vet ikke nøyaktig hvor mange henvendelser kommunen har fått om stjernen, men sier at det er et fåtall.

– Menigheten har nok ikke tenkt at dette er provoserende, men det ble en diskusjon allerede det første året, sier Lauvsnes.

Ordføreren avviser at menigheten ikke ville fått godkjenning uten å endre stjernen:

– Nei, det har ikke vært noe krav at stjernen skal endres, sier hun.

Endrer stjernen

Også Rasmus Nordbø i Klippen Jørpeland avviser at det er forbud mot davidstjerner i Strand kommune:

– Vi har fått en henstilling om å forandre stjernen, men det er ikke noe forbud, sier han.

– Vi var overrasket over reaksjonene som kom det første året. Siden vi først og fremst lager dette arrangementet for folk på Jørpeland, har vi bestemt oss for å endre stjernen litt.

Hvordan stjernen vil se ut når den tennes 14. desember, vet ikke Nordbø foreløpig. Han er mest opptatt av at arrangementet skal bli positivt for dem som kommer.

– Folk får tenke hva de vil. Det er sikkert mulig å la seg provosere uansett. Vi endrer ikke stjernen fordi vi er feige, men fordi vi ønsker å bygge bruer, sier Nordbø.

Tilsvar

Forfatter av artikkelen, Roy Vega, mener at det i praksis er innført et forbud mot davidstjerne på Jørpelandsholmen i Strand kommune.

– Selve overskriften kunne vært skrevet på en annen måte, men saken er så ille at den står på egne bein, sier han til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?