Faktisk.

Slik fakta­sjek­ker du bilder selv

Etter Russlands invasjon av Ukraina florerer det av ubekreftede bilder og videoer på internett. Vi viser deg hvordan du faktasjekker selv.

Det er viktigere enn kanskje noen gang å være kritisk til bilder, videoer og innlegg på internett og sosiale medier. I en krig, som den vi ser i Øst-Europa akkurat nå, er propaganda et mektig våpen. Og selv om informasjonen du blir presentert kan virke uskyldig, er den noen ganger laget for å fremme et synspunkt under dekke av å være fakta.

I videoen over ser vi på fire eksempler som har blitt mye spredt den siste tiden. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan vi fant ut at det ene bildet var falskt, slik at du kan følge oppskriften selv når du trenger å faktasjekke et bilde du finner på nettet.

Spor etter manipulasjon

Dette bildet viser en hund som tisser på et bilde av Russlands president Vladimir Putin. I utgangspunktet uskyldig, men et godt eksempel vi kan bruke for å vise hvordan man faktasjekker bilder.

Dette bildet, av Russlands president Vladimir Putin, blir nå mye delt på internett og sosiale medier.

Vi starter med å analysere bildet for å se om vi finner åpenbare spor etter manipulasjon. Ved første øyekast kan det se ut som bildet av Putin på en eller annen måte ikke passer inn. Det er litt lysere enn omgivelsene, og det virker rett og slett malplassert.

Zoomer vi inn på bildet, ser vi også at det er en slags ramme eller et omriss rundt hunden. Dette kan tyde på at hunden enten er lagt på i ettertid, eller at det som er rundt hunden er byttet ut.

Vi mistenker derfor at bildet er manipulert, men vi kan ikke konkludere med det riktig ennå.

Zoomer vi inn på bildet, kan vi se at det er et omriss rundt hunden.

Søke på internett

Det neste vi gjør er å søke etter bildet på internett. Det finnes flere bildesøktjenester, for eksempel Google Images. Vi velger å bruke en tjeneste som heter TinEye.

Når vi sorterer etter eldste treff, vil det eldste bildet som TinEye klarer å finne, komme øverst. Her ser vi at dette er et bilde som er helt likt, med én sentral forskjell. Personen på plakaten, altså Putin i det bildet vi begynte med, er ikke Putin – men en helt annen person.

Søk på nettstedet TinEye gir oss resultater tilbake til 2012.

Trykker vi på linken til det eldste resultatet, kommer vi til en BoredPanda-artikkel. Under vårt bilde i artikkelen gis det kreditering til brukeren «zokstersomething». Krediteringen leder oss videre til bloggen hans. Der ligger bildet, med tittelen «Rasim Ljajić, predizborni plakat» som ifølge Google Translate betyr «Rasim Ljajić, valgplakat» på flere språk. Blant annet serbisk.

Rasim Ljajić er en serbisk politiker som var visestatsminister mellom 2012 og 2020. Men bare fordi vi finner navnet hans på en blogg i tilknytning til plakaten, betyr ikke det at det er han som er avbildet. Når vi gjør et google-søk på Rasim Ljajić ligner heller ikke bildene vi får opp på bildet på plakaten.

Andre eksponeringer

Går vi dypere inn i resultatene finner vi også to andre bilder. Her ser vi hunden forlate plakaten i to forskjellige eksponeringer.

Vi får også opp to andre eksponeringer fra situasjonen i det samme søkeresultatet.

På det ene bildet ser vi også at munnen på personen er klippet ut, og vi ser bakgrunnen. Vi har nå tre eksponeringer fra den samme situasjonen og kan slå fast at dette er det ekte bildet.

For å finne ut hvem personen på bildet er, kan vi bruke et nettsted som heter PimEyes. Det bruker ansiktsgjenkjenning til å finne flere bilder på internett av samme person. Dette er ikke egentlig nødvendig. Vi vet at Putin-bildet er falskt, men det er likevel interessant å se om vi kommer til bunns i hvem som faktisk er avbildet.

PimEyes er en betalingstjeneste Faktisk.no abonnerer på.

Redigere ut personen

Aller først må vi isolere ut personen på bildet, og rette opp i perspektivene. Du kan bruke Photoshop hvis du har tilgang til det, men gratisprogrammet Photopea fungerer også utmerket.

Vi isolerer ut bildet av mannen, og retter opp i perspektivene.

Når vi har isolert bildet, søker vi etter bildet på PimEyes, og da får vi opp flere resultater. Alle viser samme mann.

I tillegg får vi opp originalbildet som er brukt på plakaten. Følger vi linken kommer vi til et nyhetsnettsted som kan fortelle oss at Gilberto Kassab er ny kommunikasjonsminister i Brasil, og det er han som er avbildet.

Resultatene på PimEyes er alle av samme mann. Vi får også opp originalbildet som er brukt på plakaten.

Det samme navnet får vi også om vi følger flere av de andre resultatene i søket.

Vi kan derfor konkludere med at bildet av Putin er falskt og at det originale bildet viser den brasilianske politikeren Gilberto Kassab.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?