Faktisk.

Nei, en dieselbil har ikke like store produk­sjons­ut­slipp som en elbil

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Påstand

[...] En gjennomsnittlig elbil [har] like store utslipp som en gjennomsnittlig dieselbil i produksjonen.

Arild Hermstad, Miljøpartiet De Grønne. Politisk kvarter, NRK, 22.08.2018

Konklusjon

Det er helt feil at utslippene fra produksjonen av dieselbiler er like store som for produksjonen av elbiler. Kunnskapsoppsummeringer viser at elbiler har vesentlig større produksjonsutslipp i snitt enn fossilbiler. Årsaken til dette er at produksjonen av elbilbatterier krever svært mye energi, og fører til store CO2-utslipp. Elbiler har likevel lavere utslipp totalt.

Påstanden er helt feil.

22. august ble utslippskutt og den borgerlige regjeringens klimapolitikk diskutert i debattprogrammet Politisk kvarter på NRK. Til debatten møtte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og Miljøpartiet de Grønnes nasjonale talsmann Arild Hermstad.

Norske klimautslipp falt med 1,7 prosent i fjor, og lavere utslipp fra veitrafikken er den viktigste årsaken til dette. MDGs talsmann Hermstad mener det isolert sett er bra at utslippene fra veitrafikken faller. Han hevder imidlertid at biodrivstoff er hovedkilden til utslippskuttene.

Dette mener Hermstad er problematisk, fordi palmeolje blir brukt i biodiesel, noe som kan ramme regnskogen, og føre til utslipp i andre land.

Uenig med programleder

Hermstad og MDG ønsker på sin side en sterkere satsing på elbiler. Dette problematiserer programleder Bjørn Myklebust, som trekker en parallell til palmeoljen i biodiesel:

– Produksjonen av alle elbilene vi importerer, fører til mye større utslipp enn produksjonen av konvensjonelle biler. Kan du bruke samme logikk for å kritisere dette? Utslippskutt i Norge fører da til økte utslipp i landene de produseres, sier Myklebust.

Hermstad i MDG svarer:

– Det kan man ikke. For det første så har en gjennomsnittlig elbil like store utslipp som en gjennomsnittlig dieselbil i produksjonen.

Dette bestrider programleder Myklebust, som sier at tall fra Mercedes viser noe annet. Hermstad presiserer deretter at det kan være noe høyere utslipp for store elbiler som Tesla, men at det utgjør en marginal forskjell, og at det uansett er ganske likt.

Hvem har rett? Stemmer det at en gjennomsnittlig elbil har like store utslipp i produksjonen som en gjennomsnittlig dieselbil?

Viser til Framtiden i våre hender

Fungerende kommunikasjonssjef Ida De Rosa i MDG opplyser at dokumentasjonen for påstanden er en artikkel fra miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH).

Blant påstandene som blir undersøkt i artikkelen, er en påstand om at klimautslippene fra produksjonen av elbiler er så store at «vinninga går opp i spinninga». Organisasjonen konkluderer med at denne påstanden er en myte.

Basert på artikkelen, viser De Rosa til at utslippene for en Nissan Leaf og en tilsvarende fossilbil er på henholdsvis 8 og 7 tonn CO2-ekvivalenter.

Kommunikasjonssjefen mener dette viser at produksjonen av en gjennomsnittlig elbil og gjennomsnittlig fossilbil har omtrent samme utslipp.

Dobbelt så høyt elbilutslipp for Mercedes

Samtidig vedgår hun at det også finnes tall der elbiler ikke kommer like godt ut av det, hvis man avgrenser seg til produksjonsfasen, slik Hermstad gjør i sin påstand. Hun viser til en artikkel i Teknisk Ukeblad, der en rapport fra Mercedes-Benz er gjengitt.

Av rapporten fremgår det at elbilvarianten av en B-klasse har nesten dobbelt så høyt utslipp (10,1 tonn CO2-ekvivalenter) som fossilvarianten av samme bil (5,5 tonn).

Samtidig presiserer kommunikasjonssjefen at elbilvarianten likevel har lavere utslipp totalt gjennom hele livsløpet enn fossilvarianten, hvilket også fremgår av rapporten. Til slutt skriver De Rosa at produksjonen av elbilbatterier vil kunne bli mer effektiv og miljøvennlig i fremtiden:

Tesla Gigafactory, som skal produsere batterier til deres Model 3, skal drives av fornybar energi. Det vil sannsynligvis gi et mindre karbonavtrykk enn for batteriene Tesla produserer til sine eksisterende biler.

Høyest produksjonsutslipp for elbiler

Påstanden til Hermstad dreier seg om hva slags utslipp som stammer fra selve produksjonen av bilene. Hvor store utslippene er under bilenes bruksfase, eller hvor store utslippene er i hele livsløpet, er ikke nevnt.

Den ideelle organisasjonen The International Council on Clean Transportation (ICCT) publiserte i februar 2018 en kunnskapsoppsummering, som baserer seg på elleve livsløpsanalyser av elbiler, fossilbiler og lithium-ion-batterier publisert mellom 2011 og 2017. Blant studiene er to foretatt av livsløpsanalysemiljøet ved NTNU.

I tabellen under sammenligner ICCT livsløpsutslippene til en gjennomsnittlig europeisk bil, den mest CO2-effektive fossilbilen som er tilgjengelig i Europa (Peugeot 208 1.6 BlueHDi Active), og en elbil, basert på 2017-modellen av Nissan Leaf, med et batteri på 30 kilowattimer (kWh).

Som det fremgår av tabellen, er produksjonsutslippene høyere for elbilen enn for fossilbilene. Totalt sett kommer elbilen likevel best ut av det.
Som det fremgår av tabellen, er produksjonsutslippene høyere for elbilen enn for fossilbilene. Totalt sett kommer elbilen likevel best ut av det. The International Council on Clean Transportation

Strømmiksen har mye å si for hvor miljøvennlig en elbil er. Derfor er det også foretatt ulike beregninger for elbilen, basert på strømmiksen i EU (snitt), Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge og Storbritannia.

Batteriproduksjon krever mye energi

Som det fremgår av tabellen kommer elbilen totalt sett best ut av det i alle sammenligningene, unntatt dersom man sammenligner den mest miljøvennlige konvensjonelle bilen med en elbil som kjører på tysk strøm.

Det som er relevant for denne faktasjekken er imidlertid hvordan elbilen gjør det dersom vi bare sammenligner CO2-utslippene fra produksjonsprosessen. Her ser vi at både den gjennomsnittlige fossilbilen og den mest energieffektive fossilbilen gjør det langt bedre enn elbilen.

I rapporten står det blant annet:

Produksjon av elbiler krever mer energi og fører til høyere utslipp enn produksjonen av konvensjonelle biler, på grunn av elbilbatteriene. Produksjon av lithium-ion krever utvinning av sjeldne metaller, og er energi-intensiv på grunn av varmen og de sterile forholdene som kreves.

Det blir imidlertid også påpekt at det er sannsynlig at batteriproduksjonen vil kunne bli vesentlig grønnere i fremtiden:

Utslippene fra batteriproduksjonen vil trolig falle betydelig i løpet av de neste tiårene, spesielt med bruk av renere elektrisitet gjennom produksjonsfasen.

Newzealandsk oppsummering viser det samme

Myndighetene på New Zealand har også oppsummert funnene fra flere livsløpsanalyser. De trekker lignende konklusjoner som ICCT: Elbiler har lavest utslipp totalt sett, men har høyere utslipp i produksjonsfasen, noe tabellen under også viser:

Kilde: Energy Efficiency and Conservation Authority på New Zealand.

For øvrig er det verdt å merke seg at alle biltyper fører til betydelige CO2-utslipp. Derfor er det meningsløst å omtale elbiler som nullutslippsbiler, hvilket de ofte blir i den norske miljødebatten.

Forsker: – Høyere utslipp før de begynner å kjøre

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en påstand om at elbiler har små, om noen, miljøfordeler sammenlignet med fossilbiler. Denne påstanden er helt feil. I forbindelse med faktasjekken intervjuet Faktisk.no NTNU-forsker Linda Ager-Wick Ellingsen som er ekspert på livsløpsanalyser. Hun fortalte den gang at elbiler har klare miljøfordeler i Norge, sammenlignet med fossilbiler.

Ellingsen var imidlertid klar på at elbilene har høyere utslipp enn fossilbiler i produksjonsfasen:

– Før elbilene begynner å kjøre, har de høyere klimagassutslipp enn bensinbiler, fordi batteriene er energikrevende å produsere. Men de er mer energieffektive å kjøre, og kan lades opp med fornybar energi. Derfor gjør de opp for høyere produksjonsutslipp gjennom livssyklusen, sa Ellingsen til Faktisk.no i januar.

Høyest totalutslipp for fossilbiler

Selv om produksjonsutslippene for elbiler er høyere enn for fossilbiler, er det feil å hevde at «vinninga går opp i spinninga». Det fremgår av ICCT-rapporten at en gjennomsnittlig elbil produserer 50 prosent mindre CO2, når man summerer opp produksjon- og bruksfasen etter 150 000 kjørte kilometer.

Elbilens høyere produksjonsutslipp er i snitt «tilbakebetalt» etter to års kjøring på en vanlig europeisk elektrisitetsmiks, ifølge rapporten. Her i Norge vil det gå enda fortere, fordi vi har en svært ren kraftproduksjon.

Tilsvar

Arild Hermstad har følgende tilsvar til Faktisk.nos konklusjon:

Ojsann! Her gikk det visst litt fort i svingene. Takk til Faktisk.no som holder oss politikere i ørene og sørger for at vi kommer med presise uttalelser! Heldigvis klarte jeg å rette litt opp i mitt eget utsagn i neste setning, der jeg presiserte at utslippene av produksjon av elbil og dieselbiler er ganske like.

Dette baserte jeg på utslippene til Nissan Leafs mellomklasse elbil- og fossibilversjon, som har nesten like store utslipp (8 og 7 tonn CO2-ekvavilenter). Som miljøpolitiker er det viktig for meg å understreke at i et livsløp så er likevel elbil mer klimavennlig enn fossilbil. De som ønsker å velge miljøvennlig, bør derfor fortsatt kjøpe elbil.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?