Faktisk.

Nei, KrF har ikke fått stoppet muligheten til tvillin­gabort

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Påstand

KrF [har] vært opptatt av å stoppe muligheten til tvillingabort, og denne endringen i abortloven har vi fått gjennomslag for.

KrF. KrFs hjemmeside, 17.01.2019

Konklusjon

Det er ikke riktig at KrF har fått gjennomslag for å stoppe muligheten til tvillingabort. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil fjerne åpningen for abort av én eller flere friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort. Ellers skal ikke abortloven endres. Det innebærer at kvinner som ønsker tvillingabort, kan søke om å få inngrepet utført etter grensen for selvbestemt abort. Loven åpner for at abortnemndene kan innvilge slike søknader. Kvinner som ønsker tvillingabort, må dermed møte i en abortnemnd istedenfor å ta avgjørelsen helt selv.

Påstanden er helt feil.

Etter lange og harde forhandlinger kunne Høyre, Frp, Venstre og KrF presentere sin nye regjeringsplattform 17. januar. Da hadde de blitt enige om flere vanskelige politiske saker, blant annet endringer i abortloven.

«En regjeringsplattform KrF kan være stolt av» skrev KrF på hjemmesiden sin. Nykommeren i regjeringen lister opp hva de har fått gjennomslag for i forhandlingene, og omtaler enigheten om tvillingabort slik:

I kjernen av KrFs politikk er det ukrenkelige menneskeverdet. Derfor har KrF vært opptatt av å stoppe muligheten til tvillingabort, og denne endringen i abortloven har vi fått gjennomslag for.

Også da regjeringsplattformen skulle presenteres på en pressekonferanse på Gardermoen, ble tvillingabort et tema. Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, sa at han var lei seg for at han ikke hadde fått gjennomslag for å endre paragraf 2c i abortloven, men:

Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, presenterte regjeringsplattformen sammen med partilederne Siv Jensen (Frp) (f.v.), Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix.
Samtidig har vi fått veldig viktig gjennomslag for å skape et samfunn med plass for alle. Vi fjerner adgangen til å kunne utføre tvillingabort, og vi gjennomfører tiltak for å kunne hjelpe de familiene som kommer i en krevende situasjon og får vite at de bærer på et barn med spesielle utfordringer.

– Ikke tillatt med tvillingabort

22. januar ble Ropstad ble utnevnt til barne- og familieminister, og samme dag var han gjest i Debatten på NRK. Da han ble spurt om KrF sitt abort-gjennomslag i regjeringsplattformen, sa han:

Det vi har fått gjennomslag for, er jo at det ikke er tillatt å gjennomføre, eller skal ikke bli tillatt å gjennomføre, tvillingabort.

KrF hevder altså at de har fått gjennomslag for å stoppe muligheten til tvillingabort. Ifølge partiets nestleder fjerner nå regjeringen adgangen til å abortere ett friskt foster og beholde det andre i et tvillingsvangerskap.

Både i pressen og i kommentarfeltene har det oppstått forvirring om hva regjeringspartiene faktisk har blitt enige om. Blir det ikke lenger tillatt å gjennomføre tvillingabort, eller finnes det fortsatt en mulighet? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en abort-påstand fra Kjell Ingolf Ropstad:

Hva sier regjeringsplattformen?

Først skal vi se hva regjeringsplattformen, som har fått navnet Granavolden-plattformen, sier om tvillingabort:

Regjeringen vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven

Regjeringen ønsker altså å fjerne muligheten for fosterreduksjon før grensen for selvbestemt abort. Det innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, ikke lenger selv skal kunne bestemme at de vil ta bort et friskt foster.

I Norge har vi selvbestemt abort fram til utgangen av 12. svangerskapsuke. Det er mulig å ta abort etter uke 12 også, men da må kvinnen søke en nemnd om å få avbryte svangerskapet. 90 prosent av dem som søker om abort i nemnd, får søknaden innvilget.

Regjeringsplattformen sier ingenting om fosterreduksjon etter grensen for selvbestemt abort, men fastslår at det ikke skal skje andre endringer i abortloven. Dermed åpner loven for at tvillingabort kan gjennomføres hvis en abortnemnd har gitt sin tilslutning til det.

Misvisende av Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad sier at regjeringen «fjerner adgangen til å kunne utføre tvillingabort». Både på pressekonferansen og på Debatten ga han inntrykk av at det ikke lenger vil bli mulig å fjerne et friskt foster for kvinner som er gravide med tvillinger. Det er ikke riktig.

Regjeringen fjerner ikke all adgang til å kunne utføre tvillingabort. Ifølge regjeringsplattformen fjerner regjeringen muligheten til å utføre tvillingabort før uke 12. Det skal ikke gjøres endringer i abortloven utover dette, står det i avtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Dermed kan kvinner fortsatt få utført tvillingabort hvis de får innvilget søknad om dette i en abortnemnd. Venstre-leder og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande bekrefter dette:

– Vi har nå bare flyttet en avgjørelse over til nemnd i to og et halvt år, sier hun til NRK, og antyder dermed omkamp etter neste stortingsvalg.

Sender lovforslag på høring

Nøyaktig hvordan lovforslaget blir, vet vi ikke ennå. Ifølge NTB bekrefter helseminister Bent Høie (H) at et forslag om endringer i abortloven vil bli sendt på høring. Det gjør han i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Helseminister Bent Høie (H) skal sende et forslag om endring i abortloven ut på høring. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix.

Hun spurte om «regjeringen vil innføre nemndbehandling av fosterreduksjon og slik tillate fosterreduksjon av friske fostre etter tolvte svangerskapsuke».

Høie svarer at regjeringen vil legge fram forslag til endring av abortloven, og at dette vil følge opp punktet om fosterreduksjon i regjeringsplattformen.

«Forslag til lovendringer vil bli sendt på offentlig høring, før det legges fram for Stortinget. Jeg vil komme tilbake til de nærmere detaljene i forslaget i høringsnotatet», skriver Høie.

Skal ta hensyn til kvinnens ønsker

Forrige gang en påstand fra Kjell Ingolf Ropstad ble faktasjekket, skrev vi om hva som skal til for å få innvilget abort etter uke 12. Ifølge Aslak Syse, professor emeritus i jus ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo, er det tre forhold som sammen spiller inn og skal avveies når abortnemnda vurderer søknader:

– Det er en balanse mellom kvinnens ønske, alvorlighetsgraden av sykdommen hos fosteret og hvor langt hun er kommet i graviditeten.

I § 2 i fjerde ledd i abortloven står følgende:

Ved vurderingen av begjæring om avbrudd begrunnet i forhold som nevnt foran i tredje ledd bokstav a, b og c skal det tas hensyn til kvinnens samlede situasjon, herunder hennes muligheter til å dra tilfredsstillende omsorg for barnet. Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon.

I tillegg er loven tydelig på at nemnda skal ta avgjørelsen i samråd med kvinnen.

– Det er ikke slik at nemnda først intervjuer kvinnen, og deretter gjør vurderingen sin på bakgrunn av hva hun har fortalt. Kvinnen er faktisk med på å gjøre vurderingen sammen med legene, forklarer Syse.

I praksis betyr dette at kvinnens ønsker og behov skal tillegges svært stor vekt, også selv om «kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde».

– Like mange fosterreduksjoner

St. Olavs hospital i Trondheim er det eneste sykehuset i Norge som utfører fosterreduksjoner. Klinikksjef ved kvinneklinikken der og professor ved NTNU, Kjell Å. Salvesen, tror ikke lovendringen vil føre til færre fosterreduksjoner:

– Min påstand er at like mange vil få innvilget fosterreduksjon, ved å møte i nemnd, sier han til Dagens Medisin.

I fjor ble det utført åtte fosterreduksjoner av friske tvillinger, mens det ble utført fem i 2017 og én i 2016. Fagmiljøet ved St. Olav mener ifølge Salvesen at det ikke bør være selvbestemt tvillingabort før uke 12. Dette skyldes blant annet at inngrepet gjøres etter uke 12 fordi det er vanskelig teknisk, og risikoen for komplikasjoner er større tidligere i svangerskapet.

– Det var et lite antall fosterreduksjoner før, og jeg tror uansett det vil forbli et lite antall. Jeg har ingen tro på at det blir færre fosterreduksjoner. Kanskje like mange eller flere. Dette har ikke med en politisk plattform å gjøre, men bevisstgjøring av kvinner, sier Salvesen til Dagens Medisin.

Oppsummering

  • KrF hevder at de har fått gjennomslag for å stoppe muligheten for tvillingabort. Det er ikke riktig.
  • I regjeringsplattformen står det at «regjeringen vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».
  • Utover dette skal det ikke gjøres endringer i abortloven.
  • Det innebærer at det fortsatt vil være mulig å søke en abortnemnd om å få utført tvillingabort etter grensen for selvbestemt abort.
  • Loven åpner for at abortnemnder kan innvilge abort i slike tilfeller.

Tilsvar

– I Norge har kvinner rett til selvbestemt abort, og det er ikke ofte at denne påstanden prøves ved at det presiseres at det kun gjelder til og med uke 12, skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en e-post til Faktisk.no.

– På samme vis så kan en si at tvillingabort, eller såkalt fosterreduksjon, ikke er tillatt på generelt grunnlag. Det kan absolutt presiseres ytterligere ved at en påpeker at selvbestemt tvillingabort ikke vil være tillatt i Norge, men at som ved alle svangerskap så kan det være medisinsk eller sosial indikasjon som gir rett til fosterreduksjon før uke 12 eller grunnlag for en såkalt senabort. 

Som et eksempel på dette nevner Ropstad om et eller flere av fostrenes liv står i fare, noe som kan gi rett til fosterreduksjon på medisinsk grunnlag, både før og etter uke 12.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?