Faktisk.

Nei, ACER kan ikke pålegge oss å bygge strømkabler til utlandet

Sandra Borch
Foto: Ole-Berg Rusten / NTB

Påstand

ACER [...] gjør at vi nå kan bli pålagt å bygge utenlandskabler til EU

Sandra Borch, Senterpartiet. NRK, 05.06.2021

Konklusjon

Påstanden stemmer ikke. EUs energibyrå ACER fungerer som en slags domstol i tilfeller der det oppstår uenigheter mellom ulike land i EUs kraftsamarbeid. Energibyrået har ikke myndighet til å pålegge Norge å bygge strømkabler til utlandet.

Lørdag 5. juni ble stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) intervjuet i NRKs radioprogram helgemorgen i forbindelse med Senterpartiets landsmøte. Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) deltok også, og i intervjuet tok NRK for seg politiske skillelinjer mellom partiene. Én av disse skillelinjene er forholdet til Europa og EØS.

Om dette sa Borch blant annet:

– Det er byråkrater i Brussel som sitter og bestemmer. Vi har sett det på EUs energibyrå og på jernbanedirektivet, som kommer fra EU, som vi blir pålagt å følge. Og det har jo Arbeiderpartiet stemt for en rekke ganger.

– Nå sist for North Connect, for ACER, altså EUs energibyrå, som gjør at vi nå kan bli pålagt å bygge utenlandskabler til EU, som gjør at strømprisen i Norge vil bli veldig mye dyrere.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på påstanden om at ACER gjør at vi nå kan bli pålagt å bygge utenlandskabler til EU. Borch fikk tidlig et tilbud om å dokumentere denne påstanden, som ikke ble besvart. Hun har imidlertid gitt Faktisk.no et tilsvar etter at vi forela konklusjonen for henne.

EUs energibyrå

ACER ble opprettet som en del av EUs tredje energimarkedspakke. Pakken inneholder felles regler for kraft- og gassmarkedet i EU. Målet med pakken er å utnytte strømkapasiteten i EU på best mulig vis. I denne pakken inngår også ACER, som blir omtalt som EUs energibyrå.

ACERs viktigste rolle er å tolke regelverket og lage retningslinjer. Dersom det oppstår uenigheter mellom ulike land, kan ACER fatte vedtak, som en slags domstol. Vedtaksmyndigheten er imidlertid avgrenset til spørsmål av teknisk art, har jusprofessor Tarjei Bekkedal tidligere sagt til Faktisk.no.

Faktisk.no har tatt for seg flere sider ved EUs tredje energimarkedspakke og ACER i denne artikkelen fra 2018:

Kan ikke pålegge bygging av kraftkabler

Faktisk.no har lagt frem Borchs påstand for jusprofessor Henrik Bjørnebye ved Universitetet i Oslo (UiO). Bjørnebye jobber blant med energirett og EU- og EØS-rett. Han er tydelig på at påstanden ikke stemmer:

– Påstanden er ikke riktig. ACER – eller for Norges vedkommende ESA i sin «ACER-funksjon» – kan ikke pålegge Norge å bygge utenlandskabler til EU. ACER/ESA har heller ikke myndighet til å overprøve norske myndigheters vedtak om det skal gis konsesjon eller ikke til en utenlandskabel, skriver Bjørnebye i en e-post til Faktisk.no.

Med ESAs ACER-funksjon, sikter Bjørnebye til hvordan ACER er implementert i Norge. Her vil det europeiske overvåkingsorganet ESA kopiere vedtakene ACER gjør. ESAs beslutning sendes så over til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). RME kan ikke påvirkes av norske myndigheter.

I 2018 avviste ACERS direktør Alberto Pototschnig at byrået har myndighet til å kreve utbygging av kraftkabler overfor NTB:

– Vi bestemmer ikke om infrastruktur skal bygges eller ikke, sa han til nyhetsbyrået.

Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved UiO har også avvist at ACER kan pålegge Norge å bygge kraftkabler til utlandet i Faktisk.nos artikkel om energibyrået fra 2018.

Borch: – Siktet til målet

Til Faktisk.no skriver Sandra Borch at hun med påstanden siktet til hva som er målet med EUs energiunion og oppdraget til ACER. Hun mener at disse ikke kan nås uten at det blir bygget flere strømkabler mellom Norge og utlandet.

Hun viser videre til at målet med ACER er å skape et fullt integrert internt energimarked i Europa.

– Det er helt umulig å skape et fullt integrert energimarked som Norge er en del av, uten at det bygges flere utenlandskabler, skriver Borch til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?