Faktisk.

NRK-glipp om størrelsen på amerikansk Ukraina-støtte

Støttemarkeringer i Washington, D.C. på lørdag. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana/NTB

Påstand

Hvis du ser på den totale pakka som USA har levert, så snakker vi omtrent like mye penger som det norske oljefondet.

Lars Os. NRK, 25.02.2023

Konklusjon

Oljefondet var verdt rundt 13 600 milliarder kroner ved utgangen av februar. USAs samlede bidrag til Ukraina er mange ganger lavere.

Hvor sterk er oppslutningen rundt USAs økonomiske og militære støtte til Ukraina? Det var tema da USA-korrespondent Lars Os rapporterte direkte fra Washington, D.C. i siste utgave av Lørdagsrevyen på NRK.

På spørsmål fra studio i Oslo om «hvor mange våpen og økonomisk støtte har USA nå gitt til Ukraina», viste Lars Os først til en fersk våpenstøtte til en verdi av to milliarder dollar. Deretter slo han fast at den totale støtten nå nærmer seg størrelsen på det norske oljefondet. Men kan dette stemme? Har amerikanerne bidratt med beløp i den størrelsesordenen?

Lars Os snakket om den amerikanske Ukraina-støtten da han lørdag rapporterte på direkten. Foto: Skjermdump

Tallenes tale

Størrelsen på det norske oljefondet (Statens pensjonsfond utland) er i kontinuerlig endring og kan følges via hjemmesiden til Norges Bank Investment Management. Ved nyttår var fondet verdt 12 429 milliarder kroner. 6. februar passerte fondet for første gang 14 000 milliarder kroner. De siste dagene i februar har det lagt litt lavere, sånn cirka et sted mellom 13 600 og 13 700 milliarder kroner. Er det slike beløp amerikanerne har bidratt med?

På oversikten til tyske Kiel Institute of World Economy, den såkalte «Ukraine Support Tracker» der både militær, humanitær og ren økonomisk støtte regnes med, var den samlede amerikanske støtten anslått til 73,1 milliarder euro ved oppdateringen 21. februar. Det tilsvarer rundt 800 milliarder kroner. Andre kilder opererer imidlertid med langt høyere tall.

Som ledd i en kritikk av Biden-administrasjonens manglende fokus på hjemlig ressursbruk, hevdes det via høyreorienterte medier som Fox News og konservative aktivister at Ukraina-støtten nå nærmer seg 200 milliarder dollar. Det er imidlertid ikke helt enkelt å finne grunnlagene for slike beregninger.

Går man derimot til de amerikanske faktasjekkerne i Politifact, så publiserte de nylig en artikkel der de med bakgrunn i tall fra tankesmia Center for Strategic and International Studies anslår den totale Ukraina-støtten til 113 milliarder dollar. Omtrent samme beregninger er gjort av den uavhengige stiftelsen The Committee for a Responsible Federal Budget.

Mente å sammenlikne med statsbudsjettet

Det er med andre ord vanskelig å fastslå med full sikkerhet hvor stor den totale amerikanske Ukraina-støtten er. En sammenstilling av de ovennevnte kildene er at samlet bidrag befinner seg et sted rundt 100 milliarder dollar, som med dagens valutakurs tilsvarer rett i overkant av 1 000 milliarder kroner.

Selv om den amerikanske støtten er solid og omfattende, er den altså ikke i nærheten av verdien på det norske oljefondet. Hvilke tall var det Lars Os hadde i tankene da han gjorde sin sammenligning?

– Det med oljefondet var en glipp på direkten, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen om sammenlikningen Lars Os gjorde i Lørdagsrevyen.

– Han mente å si at USA har gitt støtte opp mot et norsk statsbudsjett.

I så fall tenkte Lars Os på noenlunde riktig tall. De foregående årene har utgiftssiden i det norske statsbudsjettet lagt på rundt 1 500 milliarder kroner, mens det for 2023 er beregnet at utgiftene skal være 1 719 milliarder kroner – beløp som ikke er altfor langt unna de ulike anslagene for den totale amerikanske Ukraina-støtten.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?