Faktisk.

Ingen grunn til å tro at masse­vak­si­nasjon vil forverre pandemien

Flere av påstandene til den belgiske virologen Geert Vanden Bossche henger ikke på greip, ifølge vaksineforskere.

hovedbilde
Foto: Berit Roald / NTB

Den belgiske virologen Geert Vanden Bossche har fått mye oppmerksomhet den siste tiden i visse kretser. Bossche har skrevet et åpent brev til WHO der han i sterke ordelag argumenterer for at vaksinasjonen mot korona må opphøre. Årsaken er kort fortalt at han mener at massevaksinasjon under den pågående pandemien vil gjøre viruset mer smittsomt og farlig.

I et dokument publisert på hans egen nettside konkluderer han med at «kombinasjonen av massevaksinering (gjennom bruk av nåværende vaksiner) og infeksjonsforebyggende tiltak er en oppskrift på en global helsekatastrofe».

Geert Vanden Bossche Skjermdump: geertvandenbossche.com

Et langt intervju med Vanden Bossche på Youtube har fått nesten én million avspillinger. Hans synspunkter har også blitt spredt av flere vaksineskeptikere her til lands, blant annet i et blogginnlegg på bloggen «Ole har tatt ordet», som har fått over 6000 interaksjoner på Facebook, ifølge analyseverktøyet Crowdtangle.

Ikke forskningsbasert

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo har kikket nærmere på brevet fra Vanden Bossche, og er ikke imponert over teksten.

– Det som er påfallende er at selv om han sier at det han skriver er forskningsbasert, så er det ikke det, hverken i teksten eller gjennom referanser, sier Grødeland til Faktisk.no.

Forsker Gunnveig Grødeland. Foto: Kristin Ellefsen/Universitetet i Oslo


Noe av det Vanden Bossche peker på er såkalt immunologisk escape som følge av vaksinering. Dette betyr at viruset kan utvikle seg i en retning der det i større grad unnslipper immunresponsene våre som en følge av vaksinering. Dette prinsippet er godt kjent blant virologer.

– Han er ikke den første som fremmer det problematiske med immunologisk escape etter vaksinering. Dette ble diskutert på en langt mer seriøs måte for et halvt år siden. Men ingen var i nærheten av å gå så langt som å hevde at man ikke burde vaksinere på grunn av det, sier Grødeland.

Hun forteller at den faglige diskusjonen dreiet seg om hvordan man skulle utvikle vaksiner for å minimere den effekten.

Overdriver faren

Når du blir infisert av et virus, vil du danne immunresponser mot det. Man kan se for seg at de som blir vaksinert, har ganske like responser mot et virus som de som har blitt infisert av det.

Varianter av viruset som ikke blir hemmet av disse responsene vil da få en fordel, som gjør at de kan spre seg lettere og bli mer dominerende, forklarer Grødeland. Det er ingenting som tyder på at fenomenet utgjør en så stor trussel som det Vanden Bossche skriver.

– At det skal skje i en sånn grad at vaksinering vil ha motsatt effekt, er søkt. Vi har masse evidens i mot det, sier Grødeland og trekker frem et eksempel:

– Influensaviruset endrer seg raskere enn koronaviruset. Dette vaksinerer vi mot hvert år, men selv om det hele tiden dannes nye varianter som unnslipper våre tidligere immunresponser, har vi aldri sett at det har endret seg på en slik måte at det kommer til å utrydde oss, slik Vanden Bossche forfekter om koronaviruset.

Står i læreboka

Grødeland reagerer på flere av tingene Vanden Bossche skriver i brevet, som at det angivelig står i læreboka at man ikke skal vaksinere under en pågående pandemi.

– Det står på ingen måte i læreboka. Det fungerer jo. Sist gang man gjorde det var mot ebola i 2015 med ringvaksinering, noe som fungerte godt. Du vil kunne se noen grad av immunologisk escape når flere personer har en viss type immunitet, men det er ingenting som tilsier at virusene vil utvikle seg i en verre retning, sier Grødeland.

Dersom viruset skulle endre seg så mye at vaksinene ikke lenger fungerer, vil det være en smal sak å oppdatere vaksinene, slik at de treffer det nye viruset også, forteller hun.

– Det er jo dette vi gjør med influensaviruset hvert år.

Ikke del av den faglige debatten

Forskeren mener også det er påfallende at Vanden Bossche ikke tar hensyn til effekten av såkalte T-celler.

– Nøytraliserende antistoffer er det eneste han ser. De gir den mest effektive formen for beskyttelse ettersom de fullstendig kan hindre virus fra å trenge inn i cellene våre. Men det er ikke den eneste formen for immunrespons. Det fremgår klart at man også får T-celler, og vi vet at disse ikke er like sensitive for endringer som nøytraliserende antistoffer.

Grødeland forklarer at mens antistoffene fester seg til de delene av koronapiggen som kan binde seg til cellene våre, ser T-cellene hele denne piggen. Derfor kan T-cellene gi beskyttelse mot flere varianter av et virus.

Vanden Bossche skriver også at at man risikerer å ødelegge det medfødte immunsystemet gjennom vaksiner.

– Det henger virkelig ikke på greip. Det er ikke sånn at spesifikke immunresponser i det tillærte immunsystemet kan ødelegge eller redusere evnen til det medfødte immunsystemet, sier Grødeland.


Forskeren er tydelig på at det Vanden Bossche skriver i brevet ikke er en del av den faglige debatten blant virologer.

– Dette kan du ikke å signere på hvis du kan immunologi. Jeg ville ikke kalt dette en faglig tekst på noen måte.

Avvises av flere faktasjekkere

Det franske faktasjekknettstedet AFP Factuel har også sett nærmere på Vanden Bossches påstander om farene ved å vaksinere under koronapandemien. Kilder de har vært i kontakt med avviser at fenomenene han peker på utgjør et så stort problem som det Vanden Bossche forfekter.

Michel Moutschen, som er professor i immunologi ved Universitetet i Liege, sier til AFP Factuel at Vanden Bossches uttalelser om at vaksiner kan hemme kroppens immunforsvar ikke gir noen mening.

Det italienske faktasjekknettstedet Facta konkluderer på lignende vis.

Faktisk.no har vært i kontakt med Vanden Bossche og forelagt ham Grødelands kritikk. Han har ikke besvart denne.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?