Faktisk.

Klima­gass­ut­slip­pene har økt i Oslo for andre år på rad

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Påstand

Samtidig som utslippene går ned nasjonalt, går de opp i Oslo for andre år på rad

Hanna Lein-Mathisen. Dagsavisen, 15.07.2020

Konklusjon

Det er helt riktig at klimagassutslippene i Oslo har økt for andre år på rad. De siste tilgjengelige tallene er fra 2018. Fra 2016 til 2018 økte klimagassutslippene i Oslo med rundt 4,5 prosent, ifølge tall fra Miljødirektoratet. Den viktigste årsaken til denne økningen er høyere utslipp fra anleggsbransjen. Det stemmer også at de nasjonale utslippene har falt i samme periode. Fra 2016 til 2018 falt disse klimagassutslippene med rundt 2,7 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en viss usikkerhet både i tallene for Oslo kommune og for de nasjonale utslippstallene. Siden de baserer seg på ulik metodikk, er de heller ikke direkte sammenlignbare.

Påstanden er helt sann.

Forrige uke publiserte Dagsavisen et debattinnlegg med tittelen «Byrådets hemmelige bløff» av lederen for Oslo Unge Venstre, Hanna Lein-Mathisen. Innlegget har spredd seg på sosiale medier og har i skrivende stund i overkant av 1700 reaksjoner, delinger og kommentarer til sammen på Facebook, viser tall fra CrowdTangle. Faktisk.no er også blitt tipset om innlegget.

I innlegget tar Lein-Mathisen et oppgjør med miljøpolitikken til det sittende rødgrønne byrådet i Oslo (Ap, MDG, SV), som overtok styringen av byen i 2015. Hun argumenterer for at den borgerlige regjeringens politikk har ført til nedgang i klimautslippene, og at dette står i kontrast til Oslo, som ifølge Lein-Mathisen er blitt en «hemmelig klimaversting».

Leder Hanna Lein-Mathisen i Oslo Unge Venstre. Foto: Privat

I innlegget skriver Mathisen blant annet følgende:

«Samtidig som utslippene går ned nasjonalt, går de opp i Oslo for andre år på rad.»

Denne påstanden skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Økte utslipp i Oslo

Det er Miljødirektoratet som sitter på klimagassutslippstallene for landets kommuner.

Slik har utviklingen vært siden 2009, ifølge Miljødirektoratets tall:

Merk at y-aksen på denne grafen og den neste grafen i artikkelen ikke starter på null. Det kan få endringer til å fremstå større enn de er.

Som vi ser har klimagassutslippene i Oslo falt siden 2009. Lein-Mathisen har imidlertid helt rett i at utslippene i Oslo økte både fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018. Fra 2016 til 2018 har utslippene økt fra rundt 1 245 000 tonn CO₂-ekvivalenter, til 1 301 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Det tilsvarer en økning på rundt 4,5 prosent i denne perioden.

Dette er de siste årene vi har tilgjengelige tall for, og det blir dermed riktig å si at utslippene øker for andre år på rad i Oslo.

Utslipp fra byggebransjen

På det kommunale nettstedet klimaoslo.no publiserte Oslo kommune et innlegg i april i år om utslippsøkningen fra 2017 til 2018. I innlegget understreker kommunen at det fortsatt er usikkerhet i tallene. De skriver videre at den viktigste årsaken til økningen er at utslippene fra bygge- og anleggsplasser har økt. I tillegg har en redusert innblanding av biodrivstoff i veitrafikken bidratt til å øke utslippene fra denne, selv om økningen fra veitrafikken ble redusert av en høyere andel elbiler.

I Miljødirektoratets statistikk er det egne utslippstall fordelt på forskjellige kategorier. Her ser vi at kategorien som inkluderer bruk av anleggsdiesel (annen mobil forbrenning) langt på vei forklarer utslippsøkningen siden 2016. Denne kategorien økte fra rundt 189 000 tonn i 2016, til 256 000 tonn i 2018. Dersom denne kategorien hadde holdt seg stabil i perioden, ville det vært en svak nedgang i utslippene fra 2016 til 2018.

Nedgang nasjonalt

Ser vi på det nasjonale utslippet, viser foreløpige tall fra SSB at det totale utslippet av klimagasser i Norge var på 50,3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i fjor, mot 52 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2018:

SSBs nasjonale utslippstall er basert på andre beregninger enn Miljødirektoratets kommunale tall, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Ser vi bort fra de foreløpige tallene, har det også vært en nedgang i utslippene i samtlige år siden 2015. Siden 2013, da den borgerlige regjeringen overtok makten, er utslippene redusert fra rundt 54 millioner tonn CO₂-ekvivalenter til rundt 52 millioner tonn i 2018, og rundt 50 millioner tonn i 2019 (foreløpige tall).

I perioden 2015 til de foreløpige tallene for 2019 har utslippstallene falt med 7,47 prosent. Olje- og gassutvinning er den største utslippskilden i Norge, og sto i 2019 for 28 prosent av det totale utslippet.

Lein-Mathisen har derfor rett når hun skriver at de nasjonale utslippstallene har gått ned samtidig som de stiger i Oslo for andre år på rad.

En feil hos SSB førte til at det oppsto mye diskusjon om de foreløpige utslippstallene tidligere i sommer. Faktisk.no har skrevet om disse tallene i denne artikkelen:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?