Faktisk.

Det finnes ingen barne­hage­eiere i Oslo som har sete i skatte­pa­radis

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier hun ikke vil at kommersielle aktører med sete i skatteparadis skal drive barnehager i Oslo. Det skaper et inntrykk av at det finnes slike skatteparadis-barnehager i hovedstaden. En gjennomgang Faktisk.no har gjort av private firmaer som driver barnehage i Oslo viser at ingen har sete i skatteparadis.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det startet med et intervju i Dagbladet 19. februar. Der lovet Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), å kutte i tilskuddene til private barnehager. Hun uttalte:

Vi ønsker veldig sterkt en mulighet til å skille mellom kommersielle og ideelle aktører. Det er forskjell på en kommersiell aktør med sete i et skatteparadis, og en ideell aktør som brenner for å drive barnehage.

Artikkelen i Dagbladet vakte oppsikt. NTB plukket opp uttalelsen og den spredde seg til blant annet Aftenposten. Dagen etter fulgte Thorkildsen opp i Politisk kvarter på NRK:

Jeg skulle ønske at Saida Begum (…) heller kunne hjelpe oss slik at vi kunne skille mellom ideelle aktører, som skal bruke pengene på formålet, og kommersielle aktører, for eksempel noen av dem med sete i skatteparadiser, som ikke en gang betaler skatt til fellesskapet.

Hun sier det ikke direkte, men det etterlatte inntrykket av uttalelsene til Thorkildsen er at noen av eierne av barnehager i Oslo har sete i skatteparadis.

Cayman-øyene

Thorkildsens sjef, byrådsleder Raymond Johansen (Ap), gir inntrykk av det samme. På NRKs Politisk kvarter sa han 12. april dette:

Da vi overtok var seks av ti sykehjem private, og seks av ti barnehager var private. Det var innført forbud mot å bygge kommunale barnehager. Det vi er skeptisk til, er at store multinasjonale selskaper, som kommer inn i velferden i Norge, skal stikke av med et stort overskudd og plassere pengene sine i skatteparadis - på Cayman Island.

I sitatet over går det ikke helt klart frem om Johansen mener det er barnehagepenger eller sykehjemspenger som sendes til Cayman-øyene.

I 1. mai-talen på Youngstorget i Oslo tok han på nytt opp saken:

Når kommersielle loser overskudd ut av landet til skatteparadis, sier jeg stopp. Markedet er en god tjener, men ingen god herre.

Slik talen er sitert av NTB og Fri Fagbevegelse, er det heller ikke her klart om Johansen snakker om barnehagepenger eller sykehjemspenger.

Det er fire private kommersielle selskap som driver sykehjem i Oslo. De eies fra Storbritannia (Unicare), Sverige (Stendi og Attendo) og Norge (Norlandia). På grunn av uklarheten i Johansens uttalelse konsentrer vi oss først og fremst om det Thorkildsen sier. Finnes det kommersielle barnehageeiere i Oslo med sete i skatteparadis?

Hypotetisk problemstilling

På spørsmål om hvilke barnehageeiere hun tenker på, avviser Thorkildsen å ha uttalt at det i dag finnes barnehager med sete i skatteparadis. Via sin rådgiver, Karin Steenstrup, skriver hun:

– I sitatene dere henviser til er det ikke belegg for at byråden har uttalt at det er barnehager som i dag har eiere med sete i skatteparadis.

I stedet viser hun til at det har skjedd før, og at det kan skje igjen.

– Vi vet det har skjedd tidligere og byråden har løftet en bekymring for at det kan skje igjen. Kommunen har i dag ingen kontroll over oppkjøp og organisering blant kommersielle aktører, skriver hun videre.

Thorkildsen peker ikke på noen barnehager i Oslo som har eier i skatteparadis. Derimot viser hun til en tidligere situasjon:

– Et konkret eksempel fra nyere tid er Espira-kjeden som eies av det svenske børsnoterte selskapet AcadeMedia, et selskap som tidligere var deleid av oppkjøpsfondet EQT (registrert på Guernsey). EQT har nå solgt seg ut av AcadeMedia. Oppkjøpsfondet EQT, registrert på Guernsey, var fram til 2017 en av de største eierne i Academedia.

Skatteparadis

Uansett hvordan vi tolker uttalelsene til til Thorkildsen og Johansen, er det interessant å undersøke i hvilken grad barnehager i Oslo har sete i skatteparadis.

Land med lave skatter, betydelig hemmelighold og begrenset samarbeid med andre lands skattemyndigheter betegnes gjerne som skatteparadiser.

– Det er delte meninger om hvilke land som kvalifiserer for definisjonen, sier professor Annette Alstadsæter Norges Biovitenskapelige universitet (NMBU).
Norge har deltatt i arbeidet med EUs liste over skatteparadis, den såkalte «svartelisten».

Britiske Oxfam mener at EU er for snille med egne medlemsland, og at Kypros, Irland, Nederland, Malta og Luxemburg også burde vært svartelistet, dersom samme kriterier legges til grunn for alle land. Tax Justice Network har sin egen liste. Alstadsæter viser til den franske forskeren Gabriel Zucman, som også mener at blant annet Luxemburg er et «skatteparadis».

Sete

I Oslo er det nå 411 private barnehager. Dette inkluderer barnehager som eies av ideelle organisasjoner, som for eksempel Studentsamskipnaden eller menigheter. De kommersielle barnehagene i Oslo er organisert som enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Flere selskaper eier mange barnehager. Faktisk.no har gått opp eierskap og registrert adresse til 132 aksjeselskaper eller norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) som driver med barnehage i Oslo.

Inga Marte Thorkildsen snakker om kommersielle aktører «med sete i et skatteparadis». Et selskaps hovedsete vil være der hovedkontoret er plassert eller registrert. De utenlandske aksjeselskapene (AS) som driver barnehage i Oslo er alle registrert og har sitt hovedkontor i Sverige.

De tre NUF-ene som driver barnehage i Oslo er alle registrert som norsk avdeling av britisk selskap. Dette gjelder Lille My familiebarnehage Ullern, Tigergutt familiebarnehage og Trøste og Bære barnehage.

Lange kjeder av eiere

De fleste selskapene er eid direkte eller indirekte av privatpersoner i Norge. Den ferskeste tilgjengelige selskapsinformasjonen viser at alle de tre NUF-ene er eid av privatpersoner i Norge. For noen av de store konsernene er det mer komplisert:

Norlandia har en innfløkt eierstruktur, men på toppen sitter brødrene Kristian og Roger Adolfsen fra Andøya i Nordland.

Espira driver 100 barnehager i Norge, åtte av dem i Oslo. Selskapet eies av svenske AcediaMedia, som igjen er eid av ni fond registrert i Sverige, Norge, USA og Storbritannia. Eiendommene er eid av svenske børsnoterte eiendomsselskapet Hemfosa Festigheter AB. Store eiere der er svenske, britiske og amerikanske fond, samt det norske oljefondet.

Oppsummert

Oppsummert viser gjennomgangen:

  • Ingen av barnehageeierne har sete i skatteparadis.
  • Ingen av dem har betydelige eiere i skatteparadis. I lange kjeder av eierskap, og der det er mange småaksjonærer eller fondseiere, kan det være marginale eiere med tilknytning til skatteparadis.
  • Tre barnehageselskap har eiere i Sverige.
  • Tre barnehageselskap er såkalte NUF-er - norskregistrerte utenlandske foretak. Alle tre er britiske selskap eid fra Norge.

Thorkildsen viser til at det svenske fondet EQT tidligere eide en stor post av Espira-kjeden. Det er riktig at fondet var registrert på lavskatteøya Guernsey, men nå har EQT flyttet til Luxembourg. Det er ikke lenger definert som et lavskatteland, eller som et skatteparadis av EU, men organisasjonen Oxfam mener landet fortsatt burde stå på «svartelista» . Uansett har ikke EQT vært eier i Espira siden 2017.

Per i dag har ingen eiere av private barnehager i Oslo sete i skatteparadis.

Embed artikkel

Les også

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?