Faktisk.

Mange påstander om kapring av nødhjelp

En video påstås å vise lastebiler med nødhjelp bli kapret i Gaza. Videoen er redigert, og Faktisk Verifiserbar kan ikke slå fast at det er kapring man ser.

hovedbilde
Denne videoen har blitt delt på sosiale medier med påstand om at den viser Hamas som kaprer lastebiler med nødhjelp. Andre hevder at den viser lastebiler som må kjøre fort for å unngå kapring. Faktisk Verifiserbar har verifisert at videoen er fra Rafah helt sør i Gaza, men det er ikke mulig å verifisere om den viser en kapring. Skjermdump, TikTok

Mennesker i Gaza sulter, og det er flere syn på hvordan best sikre at nødhjelpen kommer frem. Dette gjelder spesielt til Nord-Gaza der nøden er stor. Det meste av nødhjelpen fraktes i lastebiler fra Sør-Gaza. Samtidig blir det hevdet, blant annet av israelske kilder, at Hamas kaprer mat som egentlig er ment for sivilbefolkningen.

Uavhengig av hvem som står bak, er det et problem at en del av nødhjelpen som slipper inn, havner på svartebørsen. Dette rapporterte Dagsrevyen 13. mars.

I sosiale medier spres det nå ulike videoer som blir påstått å vise Hamas som kaprer nødhjelpsbiler på vei inn til Gaza. Faktisk Verifiserbar har sett på to av videoene fra samme hendelse, men kan ikke slå fast om det er Hamas man ser, eller om det faktisk er en kapring.

Dette ser man på videoen

I videoen, som det er brukt en hastighetseffekt på, ser man 13 lastebiler og en pickup kjøre i samme retning, bort fra fotografen. På tak og lasteplan ser man flere personer som ser ut til å ha dekket over ansiktene sine.

Denne videoen ble publisert på TikTok 4. mars.

Faktisk Verifiserbar mener å ha funnet det som mest sannsynlig er den originale videoen. Den ble postet på TikTok 4. mars og det sies ikke i posten at dette viser en kapring utført av Hamas. Derimot hevdes dette i en kommentar under posten. Denne påstanden har av brukeren som postet videoen fått en tommel opp-emoji.

Skjermdump, TikTok

Video som viser samme hendelse

I sosiale medier er det også delt en video fra en annen vinkel av samme hendelse. Ved hjelp av Google Lens har vi oversatt teksten som følger med videoen. Der står det at fotografen kaller menneskene rundt seg for tyver, banditter, lovbrytere og tiggere. Det står også i posten at lastebilene må øke hastigheten i dette området for å unngå tyver.

Ved hjelp av KI-programmet Whisper har vi oversatt hva fotografen sier i videoen:

«These caravans are throwing stones. These caravans are trying to stop the robberies, as you can see. But Allah protects these caravans because they are going to those who deserve them. They are going to those who deserve these things.»

Skjermdump, Telegram

Lastebilene har ingen distinkte kjennetegn som er lette å kjenne igjen, og de har dekket til det som ligger på lasteplanet. Verken kildevideoen eller videoen filmet fra en annen vinkel er høyoppløselig nok til å kunne se hva som står på bilskiltene.

Mennene oppe på lastebilene både står og ligger. I videoen der vi ser lastebilene fra en nær vinkel, ser det ut til at de både blir kastet stein på og at de selv kaster stein på de som står ved veien.

Se video av sammenligningen av lastebilene som Faktisk Verifiserbar har gjort under her:

Dette har vi funnet ut

Faktisk Verifiserbar har geolokalisert videoen til å være filmet i Rafah-kryssingen, som er grenseovergangen mellom Egypt og Gaza. Dette er også verifisert av X-kontoen GeoConfirmed.

The Times of Israel skrev en artikkel om nødhjelpskapring 17. desember 2023. I denne artikkelen ligger det flere videoer som er publisert på X, og som skal vise kapring ved Rafah-kryssingen. Området vi ser i disse videoene, stemmer med området i kildevideoen fra 4. mars.

Denne skjermdumpen er hentet fra videoen. Legg merke til det store, blå skiltet:

Skjermdump, TikTok

Her ser vi at de samme kjennetegnene går igjen på videoer fra artikkelen 17. desember. Det blå skiltet kan også skimtes på satellittbilde over Rafah-kryssingen:

Skjermdump, X og Google Earth

Ved å se på satellittkartet over det aktuelle området i Rafah-kryssingen, ser vi at veien inn mot Gaza stemmer med kjøreretningen til bilene i kildevideoen.

Faktisk Verifiserbar kan altså slå fast at videoen er filmet nettopp i Rafah-kryssingen inn mot Gaza.

Skyggene gir pekepinn på når videoen er filmet

Den tidligste versjonen vi finner av videoen, er fra 4. mars 2024.

Ved hjelp av Suncalc.org har vi prøvd å finne ut tidspunktet for når videoen kan være filmet. Vi brukte skyggene til personene som står ved siden av veien (med utgangspunkt i at personene er rundt 1,70 meter høy) som referanse. På bakgrunn av dette mener vi at videoen av det som hevdes å være nødhjelpskapring, må ha blitt filmet mellom klokken 16.30–17.00.

Videoens publiseringstidspunkt tyder på at den er eldre enn 4. mars og det er stor sannsynlighet for at videoen har blitt filmet helt i starten av mars 2024 – dette på grunn av skydekket på stedet dagene før 4. mars, og at skyggene stemmer overens med det som vises i videoen og suncalc.org. Om vi ser i Suncalc for sent februar, stemmer ikke skyggen overens med videoen.

Skjermdump, Suncalc.org

Ingen til å beskytte mattransporten

For første gang på tre uker klarte Verdens matvareprogram (WFP) denne uken å levere mat til 25 000 mennesker i Gaza by, ifølge situasjonsrapporten til FN-organisasjonen OCHA. Leveransene til nord var satt på vent blant annet på grunn av utrygge distribusjonsforhold.

Førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Dag Tuastad, er ikke overrasket over påstandene om at Hamas kaprer nødhjelp. Han tok doktorgrad i sosialantropologi i Gaza, og har i over 20 år fulgt med på situasjonen der og på Hamas. I 2014 skrev han boka «Palestinske utfordringer

Førstelektor i midtøstenstudier ved UiO, Dag Tuastad, sier at det ikke er usannsynlig at Hamas står bak, men det kan like gjerne være en gren til Hamas.Foto: Ellen Evju Jahr/UiO

Tuastad sier til Faktisk.no at det ikke er usannsynlig at Hamas står bak, men at det like gjerne kan være en gren med koblinger til Hamas.

– Det er viktig å huske på at Hamas sin politistyrke ikke lenger beskytter transport av mat, og de beskytter heller ikke sivilbefolkningen. Der er ikke lov og orden når Hamas-autoriteten er fjernet, sier han.

Nyhetsmedier melder om uro i Rafah den siste tiden, med en gruppe mennesker som kaller seg for «Peoples Protection Committees.» Disse skal ha dukket opp sent i februar i år, melder The Times of Israel.

– Å fjerne Hamas er å fjerne lov og orden

Tuastad sier at den militære delen bare utgjør en liten del av Hamas.

– Det er problemer med at maten havner på svartebørsen. Dette kan både være Hamas som står bak, men også andre grupperinger blant de sivile, sier han.

Førstelektoren sier at det alltid vil være krigsprofitører når lov og orden bryter sammen.

– Hovedproblemet, slik jeg ser det, er at å fjerne Hamas i Gaza er å fjerne lov og orden. Når man ikke lenger har en ordentlig plan for distribusjonen, oppstår problemene.

Han forklarer at Hamas og andre politiske grupperinger nå er involvert i å bygge en slags motstyrke til politiet for å prøve å forhindre kaos.

– Samtidig må vi også huske på at påstandene om Hamas fra israelsk hold sitter løst. Det pågår en kamp om narrativene. Israel vil opprettholde narrativet om Hamas sin bestialitet, blant annet for å legitimere sin voldelige fremgangsmåte. Derfor vil slike påstander om at Hamas kaprer nødhjelp dukke opp, selv om det ikke nødvendigvis er så rett frem, sier han.

Dør av sult

Per 12. mars har helsemyndighetene i Gaza rapportert at 27 personer, inkludert 23 barn, har mistet livet på grunn av underernæring og dehydrering i det nordlige Gaza.

At barn har dødd av underernæring på sykehus i Nord-Gaza, er noe også UNICEF har rapportert.

Det er altså stor matmangel i Gaza, som har en befolkning på 2,3 millioner mennesker der halvparten er barn.

Israel kontrollerer alt av varer som slippes inn i Gaza, og det er mye logistikk som ligger bak nødhjelpen som kommer inn.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?