Faktisk.

Konspi­ra­sjons­teorier dominerer vaksine­dis­ku­sjonen på Facebook

Når vaksiner diskuteres på Facebook, er det konspirasjonsteorier som skaper desidert størst engasjement, viser en analyse Faktisk.no har gjort.

Statsminister Erna Solberg og Bill Gates under World Economic Forum i 2018.
Statsminister Erna Solberg og Bill Gates under World Economic Forum i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB.

9. november kom nyheten om at legemiddelskapet Pfizer og det tyske selskapet Inbiogen hadde fått gode resultater når de testet en mulig vaksine mot covid-19.

Men det var ikke alle som lot seg begeistre. Da VG og NRK la ut artiklene sine om vaksinen på Facebook, ga flere uttrykk for skepsis:

– Er så skeptisk, så kommer nok ikke til å ta den, hurtigvaksiner fører med seg masse, skrev en Facebook-bruker.

– Det var vel dette som var agendaen hele tiden. En ny type av «vaksine» som endrer DNA. Og som kan brukes til alle typer virus. Men hva er bieffektene? skrev en annen bruker, som også gir uttrykk for at vaksinen har blitt utviklet for raskt til å være sikker.

Det er ikke grunn til å tro at vaksinemotstandere utgjør en stor andel av den norske befolkningen. I juni svarte 89 prosent av deltakerne i en undersøkelse Kantar hadde gjort for Norges forskningsråd at de mente at vaksiner generelt er trygge.

Men: feilinformasjon og konspirasjonsteorier tar for tiden stor plass i vaksinedebatten på sosiale medier.

Over 10 000 Facebook-innlegg

Særlig under koronaviruspandemien har engasjementet rundt denne typen innhold økt kraftig. Det er en klar tendens til at vaksineskepsis kobles sammen med mistillit til myndighetene, og særlig til statsminister Erna Solberg.

Det er Facebook-grupper som i størst grad står for spredningen av vaksineskepsis i Norge. Faktisk.no har ved hjelp av det Facebook-eide analyseverktøyet CrowdTangle gått gjennom 10 485 innlegg om vaksiner i perioden 15. november 2019 til 15. november 2020.

Våre undersøkelser viser at:

 • Konspirasjonsteoretiske innlegg om vaksiner skapte mer engasjement på Facebook enn helseminister Bent Høies innlegg om vaksiner.
 • Under koronaviruspandemien har vaksinefiendtlige holdninger vokst frem i miljøer som tidligere har vært lite opptatt av vaksiner. Dette gjelder særlig nasjonalistiske og «anti-globalistiske» grupper i sosiale medier, som er preget av sterk mistillit til myndighetene og andre samfunnsinstitusjoner.
 • Konspirasjonsteorier om vaksiner kretser i stor grad rundt statsminister Erna Solberg og Microsoft-gründer Bill Gates.

Høie på topp, men...

De nesten 10 500 Facebook-innleggene som Faktisk.no har gjennomgått kommer fra offentlige grupper, sider og verifiserte profiler. Det innebærer at innlegg fra private profiler og grupper ikke er med i datagrunnlaget.

Vår analyse viser at det er helseminister Bent Høies Facebook-innlegg om vaksiner som har utløst flest interaksjoner, fulgt av VG, NRK og TV 2. Interaksjoner er summen av reaksjoner, kommentarer og delinger.

Hakk i hæl følger Facebook-grupper som «Vi som har fått nok av diktaturet på Stortinget», «ERNA MÅ GÅ AV!» og «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge nå».

Vaksine-innlegg i disse gruppene har utløst flere delinger, kommentarer og reaksjoner enn innlegg fra både Dagbladet og Nettavisen.

Dette er grupper som har spredd feilinformasjon og konspirasjonsteorier under pandemien, eller som er sterkt kritiske til myndighetenes smitteverntiltak. «Stop Lockdown»-gruppen er knyttet til flere demonstrasjoner, blant annet markeringen mot koronatiltakene som fant sted foran Stortinget lørdag 28. november.

«Vi som har fått nok av diktaturet på Stortinget» og «ERNA MÅ GÅ AV!» ble brukt til å spre informasjon om Grunnlovsmarsjen, som Faktisk.no omtalte i september:

Kategorisering

Ved hjelp av CrowdTangle har Faktisk.no hentet ut 4024 innlegg om vaksiner fra offentlige Facebook-grupper. Innleggene er fra perioden 15. november 2019 til 15. november 2020.

Vi har plukket ut de 500 innleggene som fikk flest interaksjoner og kategorisert dem etter hva de handler om. Disse innleggene fikk til sammen 101 643 interaksjoner, noe som viser at de utløste et stort engasjement.

For å kategorisere innleggene har vi benyttet oss av samme kategorier som First Draft brukte i en fersk rapport om vaksineskepsis. First Draft er et nettverk av akademikere, journalister og teknologer som jobber med å «beskytte samfunn mot skadelig feilinformasjon».

 • Utvikling, tilgang, distribusjon: Om utviklingen av vaksiner og utfordringer ved dette.
 • Trygghet, effektivitet og nødvendighet: Om vaksiner er trygge eller ikke, eller om de er nødvendige.
 • Politiske og økonomiske motiver: De politiske og økonomiske motivene/agendaene bak vaksineutvikling.
 • Frihet og rettigheter: Hvorvidt eller hvordan vaksiner vil påvirke menneskerettigheter og politisk og personlig frihet.
 • Konspirasjonsteorier: Etablerte eller nye konspirasjonsteorier om vaksiner.

I motsetning til First Draft har vi ikke sett på religiøst motivert vaksinemotstand siden det er lite av det i Norge.

Konspirasjonsteorier engasjerer mest

Den overlegent mest engasjerende kategorien av innlegg var i kategorien konspirasjonsteorier. Denne kategorien fikk over dobbelt så mange reaksjoner, kommentarer og delinger (interaksjoner) som innlegg om politiske og økonomiske motiver.

Eksempel på innlegg som knytter vaksiner til politiske og økonomiske motiver. Skjermdump fra Facebook

Det er ikke alltid åpenbart hvilken kategori et innlegg hører hjemme i. Her har vi lagt oss på en restriktiv linje, slik at innlegg som har konspirasjonsteoretiske elementer, men fokuserer mest på politiske og økonomiske motiver, havner i sistnevnte kategori.

Ifølge vår analyse fikk de konspirasjonsteoretiske innleggene i vårt datamateriale 43 215 interaksjoner i løpet av de 12 månedene vi så på.

Det betyr at slike innlegg engasjerte mer enn helseminister Bent Høies innlegg om vaksiner (41 977 interaksjoner).

Frykt knyttet til svineinfluensavaksinen

I innleggene som uttrykker bekymring for om en koronavaksine vil være trygg, effektiv eller nødvendig, viser mange til erfaringene med svineinfluensavaksinen Pandemrix.

For eksempel skriver en Facebook-bruker:

Og svineinfluensavaksinen var veldig, veldig, veldig sikker... har kostet skattebetalerne en halv milliard, da de som laget den hadde sikret seg at de slapp å betale for skadevirkningene....

Faktisk.no omtalte nylig denne vaksinen i en artikkel:

I tillegg er flere av dem som skriver innlegg om hvorvidt vaksiner er trygge, effektive og nødvendige, opptatt av at det er mulig å styrke immunforsvaret ved hjelp av et stort inntak av vitamin C, noe de tror vil beskytte mot covid-19. Disse teoriene er ikke vitenskapelig dokumentert, slik Faktisk.no omtalte i våres.

Norske og internasjonale «eliter»

Forestillinger om hva den politiske og økonomiske eliten egentlig ønsker å oppnå står sentralt i konspirasjonsteorier om vaksiner.

For eksempel gir mange av de mest populære Facebook-innleggene i Faktisk.nos datamateriale uttrykk for feilaktige og konspiratoriske påstander som at:

 • Representanter for norske myndigheter, og spesielt statsminister Erna Solberg, deltar i internasjonale vaksinesamarbeid for å sikre seg lukrative jobber i internasjonale organisasjoner.
 • Den samme deltakelsen viser at medlemmer av regjeringen i virkeligheten ikke bryr seg om nordmenns interesser, men om å tekkes den internasjonale eliten, som EU, FN og Bill Gates.
Forestillingen om at en «elite» har en skjult, ondsinnet agenda knyttet til vaksiner går igjen i innleggene. Skjermdump fra Facebook
 • Erna Solberg, i samarbeid med Gates, den tyske kansleren Angela Merkel og Verdens helseorganisasjon, har bidratt til å «planlegge» koronaviruspandemien.
 • Koronaviruspandemien er et komplott som skal gjøre det lettere for myndighetene å «tvangsvaksinere» befolkningen.
 • En eventuell vaksine mot covid-19 vil medføre genmanipulering av befolkningen eller brukes til å sprøyte mikrochiper inn i kroppen.

De to siste påstandene kombineres hyppig med uttalelser om at statsministeren og regjeringsmedlemmer er «landssvikere».

Må vurderes kritisk

Øyvind Ihlen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, der han blant annet forsker på retorikk. Han leder for tiden to forskningsprosjekter som tar for seg helsemyndighetenes kommunikasjon om pandemi. Et av disse har blant annet et særlig fokus på korona og sosiale medier.

Faktisk.no har delt deler av materialet i denne artikkelen med Ihlen, blant annet det som er knyttet til svineinfluensavaksinen Pandemrix:

– Når jeg går inn i dette materialet er jeg først og fremst interessert i hvordan det argumenteres, forklarer Ihlen.

Øyvind Ihlen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

– Å bringe opp svineinfluensaen er for eksempel et høyst relevant spørsmål, mener Ihlen, som også trekker frem at det er naturlig at folk er mer skeptiske til koronavaksinen, siden den både er ny og basert på en ny type vaksineteknologi.

Et av Facebook-innleggene Faktisk.no har vist til Ihlen spør om myndighetenes handlinger under pandemien er drevet av et ønske om å skaffe seg posisjoner i internasjonale organisasjoner.

– Det er selvsagt legitimt å stille spørsmål ved motivene folk måtte ha, men dette blir jo til sjuende og sist spekulasjoner, sier Ihlen, og fortsetter:

– Det er forskjell på sunn skepsis og forutinntatt hyperskepsis som gjør at en bare velger ut informasjon som passer en fortelling man har bestemt seg for på forhånd. En må jo også kunne vende et kritisk blikk mot seg selv og egne argumenter.

Nasjonalisme, «anti-globalisme», vaksinemotstand

Etter at smitteverntiltakene mot covid-19 ble innført 12. mars i år, har interessen for konspirasjonsteorier om vaksiner tiltatt markant i miljøer som er preget av en sterk mistillit til det norske samfunnet.

Tidligere i år spilte disse miljøene en sentral rolle i å spre konspiratorisk innhold om offentlige personer som viste seg med de såkalte FN-nålene. Dette ble sett på som et tegn på at kronprins Haakon og i realiteten ikke bryr seg om norske interesser eller det norske folket.

De har også vært en viktig faktor i spredningen av feilinformasjon om covid-19, blant annet ved å spre «Plandemic»-videoen, som inneholdt store mengder feilinformasjon om koronaviruspandemien, og konspirasjonsteorier om Microsoft-gründer Bill Gates.

Faktisk.nos analyser viser at engasjementet rundt vaksiner i de samme gruppene har økt kraftig i løpet av pandemien. Dette gjelder spesielt tre grupper:

 • NorExit
 • Nei til EØS og Schengen. Ja til norsk suverenitet
 • ERNA MÅ GÅ AV!

Grafikken under viser engasjementet innlegg om vaksiner fikk i de tre gruppene før og etter at koronatiltakene ble innført 12. mars i år. Datagrunnlaget er innlegg som ble lagt ut i gruppene mellom 10. november 2019 og 10. november 2020.

Til sammen har disse gruppene i underkant av 25 000 medlemmer, sannsynligvis med et betydelig overlapp. De mest engasjerende innleggende i gruppene har gjennomgående et konspirasjonsteoretisk innhold.

Forbindelser i Tyskland

Koblingen mellom vaksinemotstand og nasjonalistiske miljøer er ikke unik for Norge. I Tyskland har blant annet det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) deltatt i demonstrasjoner mot koronatiltak side om side med vaksinemotstandere.

Under anti-lockdown-protestene i Berlin 19. november slapp et parlamentsmedlem fra AfD demonstranter inn i den tyske Riksdagen, der de blant annet filmet politikere fra andre partier og forsøkte å trenge seg inn i kontorer, skriver avisen Die Welt. Tyske sikkerhetsmyndigheter har uttrykt bekymring for bevegelsens voldspotensiale, ifølge Die Zeit.

Også nynazister og andre høyreekstreme grupper har knyttet seg til antivaksinebevegelsen i protest mot koronatiltakene, sier Tom Mannewitz, som er professor i statsvitenskap ved det tyske Technische Universität Chemnitz.

Han understreker at protestene i Tyskland favner bredt, og at deltakerne har variert sosial bakgrunn og forskjellige politiske holdninger. Samtidig ser han et klart fellestrekk mellom ytre høyre og vaksinemotstandere:

–  Den ytterliggående høyresiden og antivaksinebevegelsen har et diffust nag mot elitene til felles, sier Mannewitz til Faktisk.no.

Dette naget kommer imidlertid til utrykk på forskjellige måter:

– Mens vaksinemotstandere er opptatt av at myndighetene undergraver rettighetene deres, er det ideologiske narrativ om korrupte eliter og et feilslått samfunnssystem som knytter høyreekstreme til anti-vaksinebevegelsen, forklarer Mannewitz.

Tom Mannewitz er professor i statsvitenskap ved det tyske universitetet TU Chemnitz. Foto: Technische Universität Chemnitz

Strategisk og politisk

Ifølge Mannewitz ligger det ikke noen dypfølt solidaritet til grunn for at partier som AfD har knyttet seg til vaksinemotstandere:

– «Alliansen» mellom AfD og antivaksine-bevegelsen skyldes ikke at AfD er solidariske med vaksinemotstandere. Den er strategisk og politisk.

Han viser til at AfD har forsøkt å slå politisk mynt på pandemien på flere måter: først ved å kreve strengere tiltak enn tyske myndigheter gjennomførte, deretter ved å hevde at innvandrere og flyktninger var en årsak til smittespredning. Begge forsøkene mislyktes, siden de tyske koronatiltakene viste seg å være effektive – og det viste seg å være turister som tok med seg koronasmitte til Tyskland.

Erna Solberg og Bill Gates

Misnøye med – og sinne mot – «eliten» preger også de norske gruppene der vaksinemotstanden har tiltatt under pandemien.

I all hovedsak blir sinnet rettet mot statsminister Erna Solberg og Microsoft-gründer Bill Gates, som begge knyttes til omfattende konspirasjonsteorier om tvangsvaksinering av jordens befolkning og lignende.

Faktisk.no har tidligere gått gjennom flere konspirasjonsteorier om Gates som ble spredd i Norge.

Blant de 500 Facebook-innleggene Faktisk.no har kategorisert og gjennomgått finnes en rekke innlegg om Solberg. Av disse er det innlegg der statsministeren kobles til konspirasjonsteorier og spekulasjoner om politiske og økonomiske motiver bak vaksinasjon som skaper mest engasjement:

Det mest engasjerende innlegget om statsministeren anklager Solberg for å holde «landets innbyggere som gisler» og spør om Norge har blitt «et fascistisk land styrt av vaksinepushere». Dette innlegget fikk nesten 1400 reaksjoner, kommentarer og delinger.

Få, men høylytte

Øyvind Ihlen tror det store engasjementet til vaksineskeptikere på Facebook gir et inntrykk av at motstanden mot vaksiner er større enn den faktisk er. Han peker på en kontrast mellom retorikken i enkelte miljøer og funn i meningsmålinger og holdningsundersøkelser:

– Jeg har bitt meg merke i noe retorikk fra noen som er imot myndighetenes tiltak. De sier at de er «99 prosent». Det samsvarer i alle fall ikke med resultatene fra de spørreundersøkelsene jeg har sett.

Ihlen sier også at demonstrasjonene mot koronatiltakene foran Stortinget gir et inntrykk av hvor mange det faktisk dreier seg om. Ifølge politiet i Oslo talte en slik demonstrasjon foran Stortinget 29. november om lag 300 personer.

Håper på marginal effekt

– Jeg tviler på at dette kommer til å ha konsekvenser på lang sikt, sier professor Mannewitz om forholdet mellom den ytterliggående høyresiden og antivaksine-bevegelsen i Tyskland.

Han tror heller ikke at vaksinemotstand vil bli en mer normalisert del av den politiske debatten i Tyskland. I stedet mener Mannewitz at koblingene mellom vaksinemotstandere og ytre høyre antakelig vil gå i oppløsning når koronaviruspandemien er over:

– Den diffuse misnøyen som forener disse gruppene vil vedvare så lenge vi har strenge koronatiltak, men den vil svekkes når myndighetene løsner opp. Da vil alliansen også svekkes.

Han mener likevel det er grunn til bekymring for utviklingen i Tyskland:

– På lang sikt er det fare for at den ytterliggående høyresiden får innpass i deler av samfunnet de ikke har hatt tilgang til tidligere, og at anti-demokratiske og systemfiendtlige ideer vil spre seg i befolkningen som et resultat. Det kan være undergravende for den demokratiske stabiliteten, sier Mannewitz, som understreker at det er umulig å spå hvorvidt dette faktisk vil skje.

– Vi vil kunne få en indikasjon i meningsmålinger om noen måneder, men jeg håper effektene vil være marginale.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?