Faktisk.

Her er konspi­ra­sjons­teoriene om apekopper

Hørt at utbruddet av apekopper var planlagt? Eller at det er Bill Gates som står bak? Konspirasjonsteorier om sykdommen sprer seg langt raskere enn selve viruset.

Foreløpig er det bare påvist ett tilfelle av apekopper i Norge. I Den demokratiske republikken Kongo, hvor dette bildet er tatt, er sykdommen langt vanligere. Foto: Brian W.J. Mahy / AFP Photo / Centers for Disease Control and Prevention.

Apekoppene hadde knapt nådd Europa før konspirasjonsteoriene om dem begynte å spre seg i sosiale medier. Flere av dem er resirkulert fra koronapandemien.

Selv om utbredelsen av sykdommen foreløpig er beskjeden, florerer det av feilinformasjon i kommentarfeltene. Ved utgangen av mai hadde det blitt påvist 321 tilfeller i 12 ulike EU-land, ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDC.

I tillegg hadde det blitt rapportert om 236 smittetilfeller i sju forskjellige land utenfor EU. Antall påviste tilfeller totalt var dermed oppe i 557 per 31. mai. Samme dag opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) at det første tilfellet av apekopper hadde blitt påvist i Norge.

Vi har plukket ut noen av de mest spredte konspirasjonsteoriene om sykdommen, basert på det vi har sett i sosiale medier den siste tiden.

«Apekopp-utbruddet var planlagt»

Påstand

Utbruddet av apekopper var planlagt.

Brukere av sosiale medier. Facebook

Konklusjon

Det er ingenting som tyder på at utbruddet av apekopper i Europa var planlagt. Det stemmer at det var en simuleringsøvelse med apekopper i 2021, men det var tilfeldig at nettopp denne sykdommen ble valgt. At en vaksine mot apekopper ble godkjent i 2019, dokumenterer heller ikke at utbruddet var planlagt.

En av de mest spredte konspirasjonsteoriene under koronapandemien var at den var planlagt – at den var en «plandemi». Teorien går ut på at en verdensomspennende elite har sluppet løs viruset med vilje. Slik kan eliten få kontroll på befolkningen, og samtidig tjene penger på vaksiner.

Hvem denne eliten er, varierer. Det kan både være internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO), FN og EU, eller politikere og andre ledere. Ofte involveres også Microsoft-grunnlegger og vaksineforkjemper Bill Gates.

Internasjonale organisasjoner som WHO, FN og EU står sentralt i «plandemi»-teorien. Det samme gjør Bill Gates, som beskyldes for å tjene seg rik på vaksiner. Skjermbilde: Facebook.

Påstander om at utbruddet av apekopper er en ny «plandemi», kan nå leses i norske kommentarfelt. Det er gjerne to ting som brukes som «bevis» for at utbruddet av apekopper var planlagt: En simuleringsøvelse i 2021, og at en vaksine mot apekopper ble godkjent i 2019.

Ja, det var en øvelse med apekopper i 2021

I mars 2021 gjennomførte organisasjonen Nuclear Threat Initiative (NTI) en øvelse hvor de simulerte et globalt utbrudd av nettopp apekopper. Dette ble gjort i samarbeid med Sikkerhetskonferansen i München, og 19 ledere og eksperter fra hele verden deltok.

I 2021 simulerte organisasjonen NTI et globalt utbrudd av apekopper. Dette brukes av noen som «bevis» på at årets utbrudd var planlagt. Skjermbilde: Facebook.

NTI er en organisasjon som jobber for å redusere kjernefysiske og biologiske trusler som setter menneskeheten i fare. Organisasjonen har sett seg nødt til å legge ut en redegjørelse for å imøtegå alle spekulasjonene om at øvelsen var et frampek om hva som skulle komme ganske nøyaktig ett år etterpå.

«Noe av aktiviteten på sosiale medier har inkludert desinformasjon om øvelsen vår, og vi vil gjerne imøtegå dette med fakta», står det i redegjørelsen.

NTI hadde lignende øvelser både i 2019 og 2020. Dette gjorde de for å skape forståelse for biologiske trusler hos ledere og eksperter, og for å avdekke hull i beredskapen. Organisasjonen hadde ingen baktanker da den valgte å simulere et utbrudd av apekopper i 2021.

«Det faktum at flere land nå opplever et utbrudd av apekopper, er helt tilfeldig», står det i redegjørelsen.

«Risikoen rundt apekopper har blitt grundig dokumentert i årevis av en rekke offentlige helsemyndigheter. Informasjonen i vårt fiktive scenario er ikke ny».

Hele rapporten fra øvelsen kan leses her.

Også faktasjekkerne i Health Feedback avviser at øvelsen i 2021 underbygger at apekopp-utbruddet i 2022 var planlagt. «Viruset ble valgt på grunn av sin kjente pandemirisiko», konkluderer faktasjekkerne.

Riktig at vaksine ble godkjent i 2019

Et annet «bevis» som brukes for å underbygge at utbruddet av apekopper var planlagt, er godkjenningen av en vaksine mot sykdommen i 2019. Det stemmer at det ble godkjent en vaksine da, men det betyr ikke at apekopp-utbruddet i 2022 var «planlagt».

At det allerede finnes en vaksine mot apekopper, anses av noen som et tegn på at utbruddet er planlagt. Det stemmer ikke. Skjermbilde: Facebook.

Det amerikanske legemiddelverket FDA godkjente i september 2019 Jynneos-vaksinen mot kopper og apekopper. Vaksinen ble godkjent for personer over 18 år som hadde økt risiko hvis de ble smittet av en av de to sykdommene. Dette er den eneste vaksinen mot apekopper som er godkjent i USA, ifølge pressemeldingen fra FDA.

Denne vaksinen er så langt ikke godkjent brukt mot apekopper i Europa, men den er godkjent for bruk mot kopper. Produsenten Bavarian Nordic har til Reuters opplyst at de «sannsynligvis» vil søke om godkjenning for bruk mot apekopper også i Europa.

EU har besluttet å kjøpe inn vaksiner mot apekopper, noe som også vil gi Norge tilgang på vaksiner. Bavarian Nordic opplyser i en pressemelding at de har inngått «en rekke kontrakter av varierende størrelse» med ulike lands myndigheter.

Som følge av de nye kontraktene, har selskapet oppjustert sine forventede inntekter for 2022 fra 1,3–1,5 milliarder danske kroner, til mellom 1,4 og 1,6 milliarder.

Bavarian Nordic forventer likevel et negativt brutto driftsresultat (EBITDA) på mellom 900 millioner og 1,1 milliard danske kroner. Dette skyldes store investeringer i forskning og utvikling av en vaksine mot RS-virus og en booster-vaksine mot covid-19.

Bavarian Nordic er et dansk selskap, og per september 2021 hadde 68 prosent av aksjene dansk eierskap. 13 prosent av aksjene hadde eiere fra EU-land, mens 12 prosent hadde amerikanske eiere.

«Det er Bill Gates som står bak»

Påstand

Det er Bill Gates som står bak utbruddet av apekopper i Europa.

Brukere av sosiale medier. Facebook

Konklusjon

Det er bare en konspirasjonsteori at Bill Gates står bak apekopp-utbruddet. Han ble også beskyldt for å stå bak koronapandemien. Det er riktig at Gates snakket offentlig om en pandemi høsten 2021, men da nevnte han kopper (smallpox) og ikke apekopper.

Bill Gates sa høsten 2021 at verdens ledere måtte være forberedt på at smallpox kunne bli brukt som biologisk våpen og være neste pandemi. I 2019 kom det ny vaksine. Så beleilig.

Dette skrev en norsk kvinne i et kommentarfelt på Facebook like etter at det ble kjent at apekopper hadde blitt påvist i flere land i Europa. Hun er langt fra den eneste som har antydet at Bill Gates spiller en rolle i den pågående epidemien.

Flere memes hvor noen har montert Gates' hode på en apekropp, spres også her til lands. På den ene memen er budskapet at «kilden til utbruddet av apekopper har blitt identifisert».

Bill Gates fikk skylden for koronapandemien, og nå får han skylden for utbruddet av apekopper. Skjermbilde: Facebook.

Det er ikke noe nytt at det spres konspirasjonsteorier om den amerikanske forretningsmannen og filantropen. Under koronapandemien ble han blant annet beskyldt for å ville spore folk med mikrobrikker gjennom vaksiner, og at flere tusen indiske barn ble lamme etter at Gates-stiftelsen hadde testet vaksiner på dem. Begge deler var bare oppspinn.

Gates har donert store summer til utvikling av vaksiner, og han har hatt en ledende rolle i arbeidet med å få flest mulig til å vaksinere seg mot covid-19. Dette har fått mange til å beskylde han for å tjene seg søkkrik på vaksineproduksjon, noe han også blir beskyldt for i forbindelse med apekopp-utbruddet.

I likhet med under koronapandemien, blir Bill Gates også denne gangen beskyldt for å tjene penger på utbruddet av en smittsom sykdom. Skjermbilde: Facebook.

Ikke en ny sykdom

Flere av dem som sprer konspirasjonsteorier om apekopper, virker å ikke ha fått med seg at det ikke er en ny sykdom. Den ble – som navnet antyder – først oppdaget hos aper i et laboratorium i 1959. De første tilfellene hos mennesker ble påvist i 1970, og siden har det bare vært noen få påviste tilfeller av apekopper i Europa, ifølge FHI.

Sykdommen er utbredt i Sentral- og Vest-Afrika, særlig i Den demokratiske republikken Kongo og Nigeria. Tidligere smittetilfeller i Europa har vært knyttet til reiser i disse områdene eller til andre smittede personer.

Det nye er at de smittede personene verken har reist i land i Vest-Europa, eller vært i kontakt med smittede personer. FHI har opplyst at smitten først og fremst er oppdaget hos unge menn som har sex med menn.

At Bill Gates står bak smitteutbruddet, er bare en konspirasjonsteori. Den amerikanske faktasjekk-organisasjonen PolitiFact har tatt fram sin sterkeste konklusjon «pants on fire» for å tilbakevise påstanden. Denne konklusjonen er forbeholdt de aller mest løgnaktige påstandene som faktasjekkes.

Heller ikke faktasjekkerne i Lead Stories har funnet dokumentasjon for at Gates står bak. De omtaler uttalelser han kom med i november 2021. Da snakket Gates om muligheten for å simulere et koppeutbrudd for å bygge en global beredskap. Her er det verdt å merke seg at sykdommen Gates snakket om var kopper (smallpox), og ikke apekopper.

«Koronavaksinen inneholder apekopp-virus»

Påstand

Koronavaksinen til AstraZeneca inneholder apekoppvirus.

Brukere av sosiale medier. Facebook

Konklusjon

Nei, AstraZenecas koronavaksine inneholder ikke apekopp-virus. Vaksinen inneholder imidlertid et endret adenovirus fra sjimpanser, men det tilhører ikke samme virusfamilie som apekopper.

I kommentarfeltene mener enkelte at apekopp-utbruddet skyldes koronavaksinen. Et bilde av et pakningsvedlegg til AstraZenecas koronavaksine deles som «bevis».

Dette bildet av pakningsvedlegget til AstraZenecas koronavaksine brukes som «bevis» for at vaksinen inneholder apekopp-virus. Det stemmer ikke. Skjermbilde: Facebook.

På pakningsvedlegget står det at vaksinen inneholder «recombinant, replication-deficient chimpanzee adenovirus». I det norske pakningsvedlegget står det at virkestoffet er «sjimpanseadenovirus koder for SARS CoV-2-spike glykoprotein, rekombinant».

Dette er ikke et apekoppvirus, ifølge vaksineforsker ved Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin ved Rikshospitalet, Even Fossum.

– Nei. Vaksinen fra AstraZeneca inneholder et endret adenovirus fra sjimpanser som brukes for å levere en DNA-oppskrift på overflatetaggen (spike) fra SARS CoV-2-viruset, skriver han i en e-post til Faktisk.no.

– Apekopper tilhører en helt annen virusfamilie, og har ingenting med adenoviruset som er beskrevet på bildet å gjøre.

Heller ikke noen av de andre koronavaksinene inneholder apekopp-virus, ifølge Fossum:

– Nei, ingen av vaksinene som er godkjent mot covid-19 inneholder apekoppvirus, sier han.

Også Full Fact, Health Feedback og AFP har faktasjekket denne påstanden og funnet at den er feil.

«Apekopper er en bivirkning av koronavaksinen»

Påstand

Apekopper er en bivirkning av koronavaksinen.

Brukere av sosiale medier. Facebook

Konklusjon

Det er ikke riktig at apekopper er en bivirkning av koronavaksinen. Ingen koronavaksiner inneholder apekopp-virus, og apekopper ble påvist hos mennesker allerede i 1970. Altså 50 år før den første covid-19-vaksinen ble utviklet.

En annen påstand som verserer på sosiale medier, er at apekopper er en bivirkning av koronavaksinen. Noen mener det spesifikt er Pfizer-vaksinen som utløser apekopper.

Enkelte hevder at apekopper er en bivirkning av koronavaksinen. Verken Pfizers vaksine eller andre koronavaksiner inneholder imidlertid apekopp-virus. Skjermbilde: Facebook.

Heller ikke dét er riktig, ifølge Fossum:

– Nei. Dagens utbrudd av apekopper ser ut til å stamme fra Nigeria, der det har vært jevnlig forekomst av smitte siden 2017, sier han.

– Smittetilfeller etter reise er tidligere oppdaget i Storbritannia i eksempelvis 2018 og 2019, altså før covid-19-vaksinene ble tatt i bruk.

Faktasjekkerne i Full Fact har kommet fram til samme konklusjon: Det finnes ikke dokumentasjon for at koronavaksinen fører til apekopper.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?