Faktisk.

Stort fakta­sjekk­sam­arbeid før EU-valget

Faktisk.no bidrar til unik samling av artikler og faktasjekker om temaer knyttet til det kommende EU-valget.

hovedbilde
6.-9. juni er det valg i EUs 27 medlemsstater. Etterpå tar 720 nye representanter plass i EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: NTB/AP Photo/Jean-Francois Badias

2024 er et helt uvanlig valgår. Folkerike nasjoner som Pakistan og Indonesia har allerede gjennomført valg, mens borgerne i blant annet India, Mexico, Indonesia, USA og Storbritannia skal gå til stemmeurnene senere i år. Og når millioner av europeere skal velge nytt EU-parlament om en måneds tid, er EU på vakt mot «falske narrativer» i sosiale medier og på nettet.

30. april sa Delphine Colard, talsperson for EU-parlamentet, til NTB at EU er spesielt bekymret for spredning av historier som får folk til å tvile på systemet for å få dem til å la være å stemme.

EUs svar på utfordringen er blant annet å informere velgerne om hvordan falske nyheter blir spredt. Men også faktasjekkere rundt om i Europa tar problemet på alvor: Med utspring i nettverket EFCSN (The European Fact-Checking Standards Network) har over 40 faktasjekkorganisasjoner gått sammen om en database bygget opp av aktuelle artikler og faktasjekker.

Grafikk: EFCSN

Faktisk.no bidrar også til prosjektet, som heter Elections24Check. Etter lanseringen rett før påske er over 1700 artikler publisert på prosjektets nettsider.

Påstander på tvers av landegrensene

I offentligheten dukker det jevnlig opp påstander bygget på enten udokumenterte rykter, halvsannheter eller feilinformasjon. Noen ganger deles disse argumentene også på tvers av landegrenser. For eksempel var det mange tilfeller av dette under pandemien og det er også sett i saker om miljø og klima. Dette skaper igjen reell usikkerhet om fakta i konkrete politiske spørsmål, noe som påvirker politiske debatter i flere land.

Noen andre eksempler fra de siste årene er spørsmål om maktforholdet mellom nasjonalforsamling og WHO, om vi skal påtvinges insekter som menneskemat og hvorvidt vindturbiner etterlater seg store mengder mikroplast i naturen.

Påstander om ovennevnte temaer har blitt faktasjekket i artikler på Faktisk.no, og også undersøkt eller delt av noen av våre mange faktasjekkolleger rundt om i Europa.

At informasjonsutfordringer går på tvers av landegrensene, og at det finnes andre faktasjekkere som noen ganger jobber med det samme som oss, kan være til inspirasjon og hjelp i det daglige arbeidet i Faktisk.no. Det er bakgrunnen for at Faktisk.no er blant deltakerne i Elections24Check.

Skjermdump: elections24.efcsn.com

Tilbud til faktainteresserte

For å kunne bidra til en «healthy infosphere» i opptakten til det store europeiske valget, vil man på nettsiden elections24.efcsn.com samle faktasjekker, nyhetsartikler og litt lengre analyser basert på påstander knyttet til EU og EU-valget. Der vil også være innhold basert på andre store spørsmål som vekker interesse på tvers av de europeiske landegrensene – enten det er Ukraina, migrasjon, energipolitikk eller pandemihåndtering.

Databasen er den første i sitt slag og er designet slik at man enkelt kan gjøre søk på artiklenes opprinnelsesland og språk, i tillegg til emner, tidspunkt for publisering og, for faktasjekkenes del, om det er hold i påstandene som sjekkes. Samarbeidsprosjektet er blitt til med tanke på både journalister, forskere, myndighetspersoner og faktainteresserte borgere rundt om i Europa.

Lederen av EFCSN, Carlos Hernández-Echevarría, sier dette om prosjektet:  «Elections24Check er et system for tidlig påvisning av digital desinformasjon for hele kontinentet. Organisasjonene som deltar dekker ikke bare EUs medlemsstater, noen av dem kommer også fra det bredere fellesskapet av nærliggende europeiske land. Dette er viktig fordi desinformasjon sprer seg bredt over grensene.»

Carlos Hernández-Echevarría. Foto: Maldita.es

Et valg som også Norge påvirkes av

Handlingsrommet til norske myndigheter er såpass tett påkoblet beslutningene i EU, at både utfallet og gjennomføringen av EU-valget er noe som angår Norge og den norske befolkningen. Dette er hovedmotivasjonen for at vi i Faktisk.no deltar i Elections24Check-prosjektet.

Erfaringsmessig er det i norsk offentlighet lite villedende informasjon om selve EU-valget i oppkjøringen til parlamentsvalget, og i denne kategorien vil nok ikke Faktisk.no bidra med særlig mye innhold til databasen.

Til gjengjeld registrerer vi jevnlig at felleseuropeisk feilinformasjon også finner veien til tradisjonelle, alternative og sosiale medier i Norge. Gode eksempler på dette er de tidligere nevnte sakene om nytt WHO-regelverk, insekters plass på norske matbord og påstander om forurensende vindturbiner.

Prosjektet vil pågå helt fram til og med EU-valget som gjennomføres i perioden 6.-9. juni.

Elections24Check er støttet av Google News Initiative, som ikke har noen innflytelse på de redaksjonelle prioriteringer som gjøres.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?