Faktisk.

Dette innebærer forslaget om koro­na­ser­ti­fikat som er på høring

Halvannen uke før høringsfristen har det kommet inn nesten 14 000 høringssvar, de fleste fra rasende privatpersoner. Mye av raseriet er bygd på feilinformasjon og misforståelser.

hovedbilde
Forslaget om koronasertifikat som er ute på høring, skal blant annet sørge for at nordmenn skal kunne kunne reise fritt i EU-land i sommer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

Påstander om at regjeringen vil innføre tvangsvaksinering av voksne og krav om vaksinering av små barn, florerer nå på sosiale medier. Det hevdes også at regjeringen vil nekte uvaksinerte samvær med andre, og at uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken.

Bakgrunnen er et høringsforslag om forlengelse av reglene for koronasertifikat. 11. februar la Helse- og omsorgsdepartementet forslaget ut på høring, og allerede samme dag begynte protestene å komme. Lenken til høringen har blitt delt over 2000 ganger på Facebook, ifølge analyseverktøyet Crowdtangle. Ofte deles den med en oppfordring om å sende inn høringssvar.

Nettstedet Steigan.no er blant dem som har gått hardt ut mot forslaget. I en av artiklene oppsummeres høringsnotatet slik:

Slik oppsummerer nettstedet Steigan.no høringen om koronapass. Bildet deles også på sosiale medier. Skjermbilde: Steigan.no.

Kritisert av politikere

Flere politikere har også kritisert høringsforslaget. Fylkespolitiker for MDG i Rogaland, Susanne Heart, har kommet med flere påstander om forslagets innhold i et mye spredt Facebook-innlegg. Blant dem som har delt innlegget til Heart, er leder for partiet Demokratene, Geir Ugland Jacobsen.

Fylkespolitiker Susanne Heart (MDG) har skapt stort engasjement med sitt Facebook-innlegg om høringen. Skjermbilde: Facebook.

Lørdag 19. februar var det protestaksjoner mot høringsforslaget i Oslo, inspirert av markeringene mot koronatiltak i Canada.

Flere feilaktige påstander

Hva går egentlig høringsforslaget ut på, og stemmer påstandene som spres i sosiale medier?

Kort oppsummert kan man si at mye av det som påstås er feil:

  • Smittevernloven åpner allerede for at staten eller kommunene kan innføre vaksineplikt eller det som omtales som «tvangsvaksinering». Det er altså ikke et nytt forslag, som mange ser ut til å tro.
  • Det er heller ikke nytt at smittevernloven åpner for at det kan innføres restriksjoner mot dem som ikke lar seg vaksinere hvis det blir vaksineplikt. Det innebærer at uvaksinerte kan bli nektet å oppholde seg i visse områder, komme på skolen eller i barnehagen, eller ta kollektivtransport. Slike restriksjoner har hittil aldri blitt innført.
  • Regjeringen foreslår ikke krav om vaksinering av små barn, men i forslaget står det at en nedre aldersgrense må vurderes hvis koronasertifikat skal innføres.
  • Regjeringen foreslår heller ikke at uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken. I forslaget står det at det vil bli nødvendig å vurdere hvilke regler som skal gjelde hvis ansatte blir nektet å komme på jobb fordi de ikke har tatt vaksine.
  • Det står også i forslaget at det kan bli aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått sykdom for å besøke spisesteder, men regjeringen sier at det ikke er noe ved smittesituasjonen i dag som tilsier innføring av koronasertifikat.

Tilpasning til EUs regler

Advokat med møterett for høyesterett, Bjørnar Eilertsen, har skrevet fagbøker og undervist om smittevernlovgivningen i årevis. Han forklarer at forslaget i hovedsak handler om to ting:

  1. Norge ønsker å ha regler om koronasertifikat som er tilpasset EU.
  2. Myndighetene ønsker en presisering av forskriftshjemmelen i loven av hvordan vi skal kunne bruke koronasertifikat som dokumentasjon i forbindelse med smitteverntiltak.

– Man ønsker for det første å ha regler om koronasertifikater i Norge som er mest mulig tilpasset EU-lovgivningen, slik at reisende kan fortsette å benytte koronasertifikatet på reiser i de statene i EØS-området som krever det, sier Eilertsen. 

Advokat Bjørnar Eilertsen har skrevet fagbøker og undervist om smittevernlovgivningen.

Dagens regler i EU og i Norge om koronasertifikater gjelder frem til 1. juli 2022. I begynnelsen av februar i år foreslo EU å forlenge bruken av koronasertifikater med ett år, og Norge ønsker nå å følge etter. 

– Pandemien er ikke over, og myndighetene ønsker å være forberedt ved å forlenge forskriftshjemmelen i paragraf 4A-2 i smittevernloven. Det er ikke noe dramatikk bak dette, men en tilpasning til EUs regler, i tilfelle smittesituasjonen endrer seg, sier Eilertsen.

Ikke aktuelt med koronasertifikat nå

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), understreker at det ikke er aktuelt å innføre vaksinesertifikat i Norge nå:

– Det er ingenting ved smittesituasjonen i dag som tilsier bruk av koronasertifikat i Norge, men vi må likevel være forberedt på at smittesituasjonen endrer seg, skriver han i en e-post til Faktisk.no.

Bekeng viser til at lovprosesser med høringer tar tid, og at det er nødvendig å «ha dette verktøyet i verktøykassen». Statssekretæren argumenterer også med nordmenns mulighet til å reise utenlands i ferien:

– Dersom EU-land opprettholder krav om koronasertifikat for innreise, er det nødvendig at også nordmenn har et slikt sertifikat for å kunne reise fritt i sommer.

Ikke lettere å kreve vaksinasjon

Advokat Bjørnar Eilertsen forklarer at forlengelsen av reglene handler om hvordan koronasertifikat kan brukes som dokumentasjon i tilknytning til smitteverntiltak.

Om reglene forlenges, betyr det altså ikke at myndighetene får mer myndighet enn de allerede har gjennom smittevernloven og annen lovgivning. I høringsnotatet står det at dette ikke er en endring i gjeldende rett. 

– Departementet ønsker å klargjøre formålet med koronasertifikat. Det er et vaksinasjonsbevis eller bevis på vaksinestatus og/eller gjennomgått covid-19-infeksjon, forklarer Eilertsen.

– Det er ikke slik at bestemmelsene betyr at det blir lettere for myndighetene eller næringsdrivende å nekte folk adgang til arbeidsplasser, svømmehaller, kafeer og lignende hvis man ikke har tatt koronavaksine eller gjennomgått covid-19-infeksjon. 

Vaksinasjonsstatus er vernet helseopplysning

Eilertsen forklarer at det allerede er regler i smittevernloven, covid-19-forskriften, arbeidsmiljøloven og andre lover som kan og eventuelt skal benyttes, hvis det er behov for å skille mellom uvaksinerte og vaksinerte, men at disse er svært strenge. Arbeidsgivere har en generell plikt til å beskytte sine ansatte mot blant annet biologiske farer.

– Samtidig er arbeidsgivers tilgang til helseopplysninger om de ansatte strengt begrenset i lovgivningen. Vaksinasjonsstatus for ansatte i et koronasertifikat er en slik vernet helseopplysning, sier advokaten.

For at en arbeidsgiver skal kunne kreve gyldig koronasertifikat på arbeidsplassen, må det vedtas i en egen forskrift. Kommunene har imidlertid anledning til selv å vedta krav om koronasertifikat i sin kommune så lenge de følger bestemmelsene i covid-19 forskriften. 

– Endringsforslaget om koronasertifikat er ikke en utvidet hjemmel for å iverksette smitteverntiltak, men presiserer at koronasertifikat også kan benyttes som dokumentasjon, påpeker Eilertsen.

– Men det er bare hvis andre regler i smittevernloven og annen lovgivning åpner for det. Det er for eksempel et vilkår at covid-19-sykdommen fortsatt defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom.

Nesten 14 000 høringssvar

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) opplyser til Faktisk.no at de per 22. februar hadde fått inn 13 831 høringssvar. Det er uvanlig mange, og høringsfristen går ikke ut før 4. mars. Langt fra alle svarene er offentliggjort på regjeringens nettsted, og HOD opplyser at de jobber med å gå gjennom dem før de kan offentliggjøres.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), oversvømmes av høringsuttalelser om koronasertifikat. Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS.

– Departementet har satt inn ekstra ressurser for å lese og publisere svarene så fort det lar seg gjøre, skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i en e-post til Faktisk.no.

– Det virker å være en oppfatning blant dem som mobiliserer på sosiale medier at det hjelper å sende mange høringssvar for å få sin vilje gjennom. Stemmer det?

– Antall høringssvar er ikke i seg selv avgjørende for hvordan saken håndteres videre. Vi registrerer at denne høringen engasjerer mange, og da særlig de som er negative til koronasertifikat, svarer Bekeng.

– Det kan tenkes at personer som er mot eller negative til et forslag lettere vil avgi høringsuttalelser enn dem som støtter forslaget. Innholdet i høringsuttalelsene er av større betydning enn selve antallet.

Diktatur og nazi-Tyskland

Det store flertallet av høringssvarene som er offentliggjort, kommer fra privatpersoner. Alle svarene Faktisk.no har lest er kritiske til forslaget, og en del av dem er likelydende. Flere ser på forslaget som et forsøk på å innføre diktatur, og enkelte sammenligner innføring av vaksinesertifikat med nazi-Tysklands behandling av jødene:

Dette er helt uvirkelig at det prøves å innføre diktatur i Norge. Ber til høyere makter om at dette stoppes!
Korona eller vaksinesertifikat er en høyreekstremistisk og fascistisk ordning som ikke bare splitter folket i de 'rene' og 'urene' men som også tillater tvang overfor 'urene' som kan sammenlignes med naziregimets merking av jødene.

Enkelte av dem som har sendt inn høringssvar er sterkt imot at Norge skal tilpasse seg EUs regler, mens andre er skeptiske til koronavaksiner:

EU skal ikke styre oss! Ingen globallister skal styre oss.
Det er ingenting som bekrefter at disse vaksinene hjelper mot noen form for koronavirus.

Den siste påstanden er ikke riktig. Både forskning og tall over sykehusinnlagte viser at vaksinene har god effekt.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?